VM 2025 - blir sjefen med på laget vårt?

Representanter fra Trondheim og Norges skiforbund under FIS-kongressen i Hellas i 2018. Den som blir den nye VM-sjefen må få med skolene i arrangementet mener innleggsforfatteren.  Foto: Håvard Jensen

Saken oppdateres.

Birger Løfaldli påpeker i sin kommentar «Hvem blir VM sjefen?» at årene frem mot VM bør bære preg av festen som er i vente, og at VM-effekten ikke må ta slutt den dagen konkurransene er over. Betydningen av å gjøre VM til mer enn en to ukers VM-fest, trekkes frem som et av områdene det haster med å ta tak i. Som lektor i trondheimsskolen har jeg mange gode opplevelser og erfaringer sammen med barn og unge, og det er nettopp dem VM 2025 må få med på laget.

LES OGSÅ: Presentasjon av styret i ski-VM 2025

Hvorfor må VM 2025 spille på lag med skolen? Barn og unge sitter inne med et stort engasjement når de får arbeidsoppgaver der de kan utfolde seg og få fram ideer og kreativitet gjennom aktiv læring. De kommer frem til gode løsninger i fellesskap og mestrer gjennom samarbeid og nysgjerrighet. Barn og unge stiller kritiske spørsmål, de er direkte og rett på sak og man får ærlige svar på det man spør om. Elevene har mange ulike ferdigheter og talent som VM 2025 kan dra stor nytte av.

Få steder finnes det så mange ulike ressurser samlet på et sted som innenfor skolegårdene. Barn og unge har dessuten en solid dugnadsånd. De lar seg lett engasjere av hverandre og er ofte svært ivrige når de vet at arbeidet resulterer i et felles gode. Elevene kan bidra med å gi dugnadsarbeidet frem mot VM 2025 en positiv fellesskapsfølelse og sjefen må gripe sjansen til å få de med på laget fortest mulig.

Barn og unge har nettopp den iveren og engasjementet som han eller hun trenger for å få i gang fremdriften. Be inn til dugnad og la elevene komme med innspill allerede nå. De vil være til stede på sin arbeidsplass – skolen – i årene frem mot VM 2025. Med ekte glede og entusiasme vil elevene være de beste ambassadørene en VM-sjef kan finne i nærmiljøet sitt.

LES OGSÅ: Nå er Trondheim VM-by

Hvorfor skal skolen bruke tid på VM? Trondheim kommunes plan for å bygge sterke barnefellesskap, Stein – saks- papir, er et viktig satsingsområde i kommunen. Den sier at alle voksne som jobber med barn og unge må styrke barnets tilhørighet i et fellesskap på tvers av fag, enheter og avdelinger. Et dugnadsarbeid mot VM med skolen som viktig aktør, vil kunne bidra positivt i dette samarbeidet.

I fjor ble det også utarbeidet en handlingsplan for fysisk aktivitet i barnehage og skole i Trondheim kommune. Den gjelder fra 2020-2024, og har som mål å redusere inaktivitet og bekjempe stillesitting i tråd med de globale målene til Verdens helseorganisasjon (WHO). Aktiv undervisning og reduksjon av stillesitting må være et mål for alle skoler sett i et folkehelseperspektiv.

En deltakelse i VM arbeidet vil gi skolen muligheter til aktiv undervisning i tråd med WHOs anbefalinger. Den nye læreplanen som kom i fjor, fronter utforskende og aktiv læring. Undervisningen skal bære preg av praktisk tilnærming til fag. Identitet, skaperglede, folkehelse, engasjement og utforskertrang er noen av nøkkelordene vi finner i læreplanen. Ved å delta i arbeidet mot VM vil skolen få muligheter til å dekke flere av målene i den nye læreplanen.

LES OGSÅ: Et VM med våre verdier

Vinter-OL på Lillehammer i 1994 gjorde stor suksess, også utover de ukene selve arrangementet pågikk. OL-presidenten, Gerhard Heiberg, forteller i en samtale med meg at det å samarbeide med skolene var et av suksesskriteriene. Mange husker nok vettene, maskotene, OL floka og stemningen fra 1994, og Heiberg trekker fram at dette var noe barn og unge i stor grad hadde vært med på å utarbeide i årene rundt OL arrangementet.

Heiberg oppfordrer Trøndelag til å spille på lag med skolene, og han trekker frem iboende nysgjerrighet, ekte glede og engasjement som viktige egenskaper barna bidrar med. Dersom han skulle gjort noe annerledes under gjennomføringen av OL, ville det vært å i enda større grad fått med barn og unge som viktige ambassadører for arrangementet.

Uansett hvem som blir VM sjef må VM 2025, la barn og unge slippe til både i forkant, underveis og i etterkant av arrangementet. Prestisje og resultater får stort fokus under de to ukene VM pågår, men utover dette vil arrangementet også kunne bidra til positive effekter for både læring og folkehelse i et langtidsperspektiv. Gi skolen en viktig rolle i planleggingen, forberedelsene og gjennomføringen av VM 2025. Få med flest mulig og la VM effekten vare lengst mulig!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe

På forsiden nå