Det handler om å gi barn gode opplevelser

Å bruke FNs barnekonvensjon slik AUFs Undahl gjør, er en hån mot alle barn som hver dag er et offer for barnearbeid, og som artikkelen er ment til å beskytte, skriver KrFU-representanten fra Trøndelag.  Foto: Privat

Saken oppdateres.

«Vi må verne om barns rett til lek og frihet», var tittelen på nestleder i Trøndelag AUF, Oscar Alexander Undahl, sitt leserinnlegg som ble publisert på Adressas nettsider 30. april. En skulle kanskje tro det var et innlegg mot heldagsskolen som Arbeiderpartiet har ivret for lenge, men det var det ikke. Det handlet om sommerskolen, som KrF i regjering har bevilget penger til.

Undahls hovedargument mot sommerskolen er at han mener det bryter med FNs barnekonvensjon artikkel 31, som skal sikre barn rett på hvile og fritid. Å bruke FNs barnekonvensjon på denne måten er en hån mot alle barn som hver dag er et offer for barnearbeid, som artikkelen er ment til å beskytte. Dette gjelder de 152 millionene barn som FN rapporterer er offer for barnearbeid, ikke barn som gratis og frivillig kan delta på aktiviteter om sommeren 2021.

LES OGSÅ Adressa-lederen: Verdt å prøve ut sommerskole med fag

Sommerskolen er en statlig finansiert ordning som skal gi barna som har lidd under koronarestriksjoner, gode opplevelser. Det står ingenting at pengene skal gå til å ta igjen tapt læringsutbytte. Aktiviteten som arrangeres i Trondheim er alt fra «dans, idrett, gårdsbesøk, fridykking og turer, til film, gaming, musikk, litteratur, teknologi og realfag». Noen kunne sikkert klart seg med fotball hele uka, men denne variasjonen i aktiviteter ivaretar ulike barns interesser, og viser frem mangfoldet av aktiviteter byen har å tilby.

Midtnorsk debatt: Arbeiderpartiets ideologiske motstand mot sommerskole

I Namsos kommune har vi også diskutert sommerskolen. Her har alle partier, også vårt samarbeidsparti Arbeiderpartiet, vært svært positiv til dette initiativet. Gjennom de varierte aktivitetene som barna blir tilbudt, får de møte nye venner og prøve aktiviteter de neppe ville fått muligheten til utenom sommerskolen. Den sommerskolen som Undahl tegner et bilde av, er ikke annet enn en stråmann. Intensjonen er ikke å gi barna en akademisk opplæring, men om å gi barna mulighet til å «til å delta i lek og fritidsaktiviteter som passer for barnets alder, og til fritt å delta i kulturliv og kunstnerisk virksomhet», slik barnekonvensjonen sier det i artikkel 31.

Å verne om barnas fritid handler om å gi barna mulighet til å velge hva de vil bruke fritiden sin på. Sommerskolen verken tvinger barn til å bli med, eller skal ta igjen skadene pandemien har gjort på læringsutbyttet, men det skal bøte på turene skolen ikke fikk gjennomført, og opplevelsene barna har gått glipp av. Etter å ha vært lærer gjennom hele pandemien vet jeg at det i hvert fall er noe mine elever savner.

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook

På forsiden nå