La musikklinja på Orkdal VGS leve!

Å beholde musikklinja vil være viktig for individet, for de unge elevene og deres hverdag og for lokalsamfunnet. La musikklinja leve!, skriver Lisa i dette innlegget.  Foto: Trøndelag fylkeskommune

Saken oppdateres.

I går fikk vi beskjed om at Trøndelag fylkeskommune og fylkesrådmannen vurderer å legge ned musikklinja på Orkdal, og at det fattes vedtak allerede neste onsdag 12. mai. Det synes jeg er utrolig trist, fordi jeg som tidligere musikklinjeelev ser flere betydningsfulle og viktige aspekter ved å ha musikklinja i Orkdal.

LES OGSÅ: Jeg ikke kan forstå hvorfor de legger ned dette skoletilbudet

Først litt om meg, jeg heter Lisa Fremstad og kommer fra Ingdalen i Sør-Trøndelag. Jeg er utdannet kordirigent, sanger og musikkpedagog. Jeg bor i Oslo, men i sommer kommer jeg flyttende til Trondheim. Jeg gleder meg til å begynne å dirigere kor og jobbe som musikkpedagog i Trøndelag. Nå for tiden tar jeg også en mastergrad i musikk og ensembleledelse ved Nord Universitet.

Med min bakgrunn som kordirigent og musikkpedagog ser jeg mange negative følger av å legge ned musikklinja på Orkdal videregående skole. Mange av de tidligere musikklinjeelevene fra Orkdal videregående jobber i dag som kordirigenter, sangpedagoger, instruktører på arrangementer, korpsdirigenter, kulturskolelærere, lærere på grunnskole/videregående, kultur og prosjektledere, konsertarrangører og mye mer. Dette vil jeg si er nyttige og viktige yrker for samfunnet.

LES OGSÅ: Stort løft for unge musikktalenter i Trondheim

Å legge ned musikklinja på Orkdal VGS vil gå utover det frivillige musikklivet og amatørmusikkvirksomheten. Dette innebærer at alle fritidsaktiviteter for både barn og voksne sakte, men sikkert kommer til å dø ut fordi rekrutteringen av musikkpedagoger og musikere i større grad vil forsvinne.

Å være kordirigent og sanger for meg, er også et utøvende yrke. Som utøver og/eller artist har jeg også et viktig samfunnsbidrag. Man trenger den utøvende musikeren for å spille i begravelse, bryllup, på 17. mai, på julekonserter, og i alle livets begivenheter. Hvis folk tenker seg om, så tror jeg de vet hvor viktig musikk er i hverdagen og livet. Jeg vil si at musikklinja er en viktig plattform for rekruttering av musikkpedagoger og musikere.

LES OGSÅ: Elias (17) fikk spille med forbildet Arve (82)

Musikkpedagogen og musikeren legger til rette for sosiale møtepunkter for barn og voksne. For eksempel på korøvelser, arrangement og konserter. Nå i juni skal jeg sammen med Oda Lilleøkdal være instruktør på «Sommersangdager», som er et tredagers arrangement for barn fra 3.–5. klasse. Dette arrangementet holdes av Ung i Kor Midt, organisasjonen for unge sangere og barne- og ungdomskor i Midt-Norge.

Med bakgrunn i pandemien som har pågått det siste året, med strenge restriksjoner og sosial nedstenging, tenker jeg det er ekstremt viktig å skape sosiale musikalske møteplasser for barn. Jeg er så glad for at Ung i Kor Midt legger til rette for tre dager med sang, lek, nye vennskap og moro!

Trøndelag som fylke kommer til å bli mye fattigere på mange felt. Å legge ned musikklinja kommer til å få mange ringvirkninger. Et annet viktig aspekt som musikklinjen er med på å ivareta er dannelse. Selv om ikke alle som går på musikklinja blir musikere, vil jeg si at musikklinja er viktig for mange. Musikken blir en del av skolehverdagen og livet på videregående skole. Det påvirker motivasjon, humør, mestring, og personlig utvikling.

Til slutt vil jeg si at å legge ned musikklinja er trist. Dersom dette skjer, vil ikke orkdalingene lenger ha tilgang til musikklinje i sitt nærområde. Jeg tror at mange heller kommer til å velge andre linjer på Orkdal Videregående skole, og i stedet begynne på musikklinje i Trondheim, som da vil være den nærmeste musikklinja for dem som bor i Orkland kommune.

Hvis jeg tenker tilbake til da jeg selv skulle starte på videregående, er det sannsynlig at jeg ikke hadde fått lov til å flytte til Trondheim hvis dette var min eneste mulighet til å gå på musikklinje. Verdien av å ha en musikklinje i distriktet, er svært verdifullt både for å opprettholde et levende musikkliv og samtidig bevare det faglige og musikalske mangfoldet. Å beholde musikklinja vil være viktig for individet, for de unge elevene og deres hverdag og for lokalsamfunnet. La musikklinja leve!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe

På forsiden nå