La oss slå ring rundt Jousif og familien!

Vi ber om at kommunen tar tilbake varsel om fravikelse og gir familien ny leiekontrakt, slik at de kan få tid til å finne en god løsning for Jousif og de han er tilknyttet, skriver diakon Sølvi Rise.   Foto: Privat

Saken oppdateres.

Tirsdag 4. mai kunne vi lese i avisen at handikappede Jousif og familien er i ferd med å bli kastet ut av sin bolig. Som diakon i Strindheim menighet ble jeg kjent med Jousif og hans familie da de flyttet til Bromstad. Som kristne fra Irak har det vært naturlig for dem å ta del i kirken på Strindheim, og mor Elizabet er en av våre trofaste frivillige og deltar gjerne for kirken sin her.

LES SAKEN HER: – Kommunen driver et råkjør mot en ressurssvak familie

Etter artikkelen i avisa har flere i menigheten tatt kontakt med meg for å uttrykke sin støtte til familien. Jeg har fulgt Jousif fra han var liten og sett hans utvikling, og hvordan han har levd med sitt handikap. Ikke minst har jeg lagt merke til omsorgen familien har vist ham, men også omsorgen fra de andre i hans opprinnelige kultur. De tar vare på hverandre og knytter sterke bånd.

Selv om Jousif er 21 år, er han mentalt på mange måter som et barn. Han trenger tilsyn og vil ikke klare seg alene. Mor har den praktiske hovedomsorgen, og det betyr mye at storesøster Elin Maria bor sammen med dem og hjelper til. Å ta Jousif fra sine foreldre, tror jeg vil være svært ødeleggende for ham, de er hans trygghet. Er det dette Trondheims politikere vil: Å ta hjemmet fra en familie som ønsker å ta vare på sin handikappede sønn og bror? Er det slik Trondheim kommune ønsker å fremstå?

LES OGSÅ: Kjetil Utne flyttet inn i en «sosialbolig» på Lademoen. – Nå må vi tenke nytt!

Eller vil kommunen vise barmhjertighet og hjelpe dem å finne en god løsning. Vi ber om at kommunen tar tilbake varsel om fravikelse og gir familien ny leiekontrakt, slik at de kan få tid til å finne en god løsning for Jousif og de han er tilknyttet. De er ikke uvillige til å flytte, men vil ha et sted å bo hvor de kan fortsette å ta vare på Jousif.

Den kristne, kurdiske familien kan bli kastet ut av den kommunale boligen de har hatt i over 20 år. Sønnen Josef er handikappet. 
        
            (Foto: Christine Schefte)

Den kristne, kurdiske familien kan bli kastet ut av den kommunale boligen de har hatt i over 20 år. Sønnen Josef er handikappet.  Foto: Christine Schefte

På forsiden nå