Heimdal sentrum trenger en ansiktsløfting

Mange vil akseptere at det bygges nye boliger der det er mulig, men ikke på en slik måte at den nye arkitekturen overtar særpreget på Heimdal, skriver Heimdal Arbeiderlag.  Foto: Privat

Saken oppdateres.

I den siste tiden har vi sett at Heimdal forandrer seg fort fra dag til dag. Vi ser at rivingsprosessen i Heimdalsveien, engasjerer mange folk på sosiale medier. Mange skriver at de er lei seg for at miljøet fra barndom og oppvekst forsvinner. Flere skriver tydelig at de er redde for at Heimdal sentrum skal forsvinne helt i glass og betong. Dette frykten er lett og forstå når man ser på andre bydeler som har blitt bebygd i samme tempo.

LES OGSÅ: Hvor ble det av bydelstorget?

Dette engasjementet er et uttrykk for at mange har gode følelser for bydelen sin, og at sterke ord og uttrykk i de mange postene på sosiale medier rett og slett sier noe om hvor viktig dette er for folk. Kanskje er det på tide å gi Heimdal en «facelift», ta vare på det som er bra, og erstatte det som ikke er fullt så pent.

Byantikvaren har definert nedre del av Ringvålveien som «et aktsomhetsområde» og er i «hensynssone i kommuneplanens arealdel». Hensikten med hensynssoner er at de kulturhistoriske verdifulle bygningene, miljøet og særpregede områder, skal søkes bevart. Flere av de flotte eiendommene fra stasjonsbygningen og oppover Ringvålveien har fått antikvarisk verdi i klasse C. Disse eiendommene må bevares for framtidas generasjoner og ikke ende opp som Heimdals eldste hus, Blomgården. den skal om kort tid rives for å gi plass til det nye Blomkvartalet.

LES OGSÅ: Nei til høyblokker og fortetting på Saupstad

Mange vil akseptere at det bygges nye boliger der det er mulig, men ikke på en slik måte at den nye arkitekturen overtar særpreget på Heimdal. Heimdal sentrums stedsidentitet skal bli ivaretatt på best mulig måte gjennom at bystyret i løpet av 2021 behandler sentrumsplanen for Heimdal. Dette vil Heimdal Arbeiderlag involvere seg sterkt i, og vi håper at folk på Heimdal fortsetter å komme med gode innspill og at engasjementet fortsetter.

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe

På forsiden nå