Saupstad Torg-utbygger svarer: En levende bydel med gode møteplasser

Vårt mål har vært å treffe i skjæringspunktet mellom byens byplanstrategi og innbyggeres ønsker.Skriver utbygger på Saupstad Torg.  Foto: Rett Hjem

Saken oppdateres.

Innleggene fra lokale krefter på Saupstad viser stort engasjement rundt den planlagte utbyggingen. Som utbygger ønsker vi det velkomment siden det vil forme Saupstad Torg til et enda bedre sted å bo og møtes. Derfor er innspillene ikke lagt i en skuff, men tatt med videre til tegnebordet.

LES OGSÅ: Saupstadsorg etter åpent torg

Nye Saupstad Torg vil preges av gode møteplasser – både innendørs og utendørs. Og siden Saupstad er definert som et lokalt sentrum i byutviklingsstrategien, har vi tatt høyde for at torget skal utvikles som et levende og pulserende knutepunkt med boliger og servicetilbud. Med grønne takterrasser, uteservering i gågaten og trivelige lekeplasser, tror vi Saupstad Torg kommer til være et godt sted for å møtes – og leve.

LES OGSÅ: Nei til høyblokker og fortetting på Saupstad

Med utgangspunkt i byutviklingsstrategien skal slike knutepunkt egentlig ha en arealutnyttelse på 100–200 prosent BRA (bruksareal). Nye Saupstad Torg er her skånsom i sin utnyttelse av areal og ligger i det nedre sjiktet med 121 prosent BRA for ny bebyggelse. For å imøtekomme ønsket om mer luft og lys, jobber vi nå med å utvide torget, dele opp fasaden mot Saupstadringen og fjerne en hel toppetasje. Dette vil blant annet gi mer sollys på torget og toner ned uttrykket på bygningen sett fra nord. Informasjon og videre endringer for prosjektet kommer til å være tilgjengelig på nyesaupstad.no.

LES OGSÅ: Beboernes interesser fremstår mindre viktig

Byutviklingsstrategien har også gitt noen tydelige føringer for hvordan utbygging rundt knutepunkt må legge til rette for myke trafikanter. Med et godt kollektivtilbud, har lokale sentrum strengere krav til parkering enn andre steder. Derfor har vi tatt flere grep for å skape trygg ferdsel i området:

  • All varelevering lagt under tak
  • Antall innkjøringer til parkeringsanlegget er redusert til én
  • Deler av Reier Søbstads veg er gjort enveiskjørt

Dette fjerner både støy og støv på et sted hvor mange ferdes. Og med metrobussen gående hvert tiende minutt, blir Saupstad et knutepunkt hvor man ikke nødvendigvis er avhengig av bil for å oppleve skog eller by.

Det er en etterspørsel etter rimeligere og moderne boliger i byen vår. For oss har det derfor vært viktig å lage boliger som er tilgjengelige både med tanke på alder og pris. Om menneskene som allerede bor på Saupstad, ikke har mulighet til å kjøpe boligene, blir prosjektet en skivebom på områdeløftet. Nå er det nye forslaget til høring. Vårt mål har vært å treffe i skjæringspunktet mellom byens byplanstrategi og innbyggeres ønsker. Om vi lykkes med det, tror vi bydelen endelig kommer til å få områdeløftet den fortjener.

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook

På forsiden nå