Dette er ikke tiden for å legge ned kulturfag i distriktet 

Saken oppdateres.

Tirsdag 4. mai ble musikk-, dans- og dramalærerne ved Orkdal vgs. orientert om at fylkesrådmannen foreslår å fase ut musikktilbudet ved skolen, og at dette skal avgjøres i hovedutvalg for utdanning allerede onsdag 12. mai. Det er visstnok for få søkere til vg1.

LES OGSÅ: Tidligere elev Lisa: La musikklinja leve!

En så rask saksgang, fra informasjon til mulig vedtak, er sterkt kritikkverdig. Ti ungdomsskoleelever har søkt seg til Orkdal og musikklinja i god tro, uten noe hint eller varsler om at dette kunne skje, og at drømmen om tre år på videregående med i fordypning i musikk kunne bli knust. Musikk-, dans- og dramalærere som står med hendene fulle midt i innspurten på skoleåret, får plutselig beskjed om at de kanskje ikke har jobb om få måneder.

I saksframlegget poengteres det at skolen over tid har hatt færre søkere enn antall plasser tilgjengelige (15), og at dette er negativt for tilbudet kvalitativt og sosialt. Man utelater helt å peke på de positive sidene ved et lite miljø. I en mindre klasse blir hver elev tydelig sett og får muligheter for større oppgaver og synlighet. Lærere og elever kommer tettere på hverandre. Orkdal vgs. er den eneste skolen sør, øst og vest for Trondheim som tilbyr musikk, dans og drama. Dermed vil færre ungdommer fra distriktet få muligheten til å velge musikklinja. Hvordan samsvarer dette med ønsket tilbudsstruktur i videregående skole i vårt vidstrakte fylke?

LES OGSÅ: Stort løft for unge musikktalenter i Trondheim

Pandemien har rammet kulturlivet hardt, og det har vært vanskelig å skape musikkopplevelser siden mars 2020. Dette har påvirket rekrutteringsarbeidet for musikklinja i stor grad. I et normalt år ville musikklinja rekruttert nye søkere ved å holde skolekonserter for ungdomsskoleelever, samt vært en meget synlig kulturaktør i mange sammenhenger i lokalsamfunnet.

LES OGSÅ: Elias (17) fikk spille med forbildet Arve (82)

Folk trenger kulturopplevelser, det er limet i samfunnet. Det må derfor satses på rekruttering på disse linjene i stedet for å foreslå dem nedlagt. En nedlegging av musikklinja ved Orkdal vg. skole, vil utarme kulturlivet her fordi tidligere elever, og lærere ansatt ved skolen utgjør en essensiell del av kulturlivet i regionen, i tillegg til det viktige kulturbidraget musikklinja utgjør i seg selv. Ønsker man å gjenreise kulturlivet etter pandemien, må vi satse på ungdommen som har drømmer!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe

På forsiden nå