«Når røyken har lagt seg»

Politiet har høstet erfaring etter episoden med ungdommer på Hestsjøen i fjor sommer. Politibetjentene skal ut av bilene og møte ungdommen på deres premisser i «fredstid», skriver politioverbetjenten i dette innlegget.  Foto: Politiet

Saken oppdateres.

Hva har skjedd i etterkant av Hestsjøen-hendelsen i Trondheim, som fant sted lørdag 27. juni 2020? Der politiet rykket ut til meldinger om en stor ansamling ungdommer og ble møtt av et overtallig antall mindreårige ungdommer. Hvor flere viste lite respekt, var utagerende, konfronterende og kverulerende. Som ikke fulgte pålegg og ignorerte politiets gjentatte anmodninger om å avslutte festen, skru ned musikken eller oppgi personalia. Leder for uteseksjonen i Trondheim, Camilla Wright, mente at det kommunale hjelpeapparatet, politi og foreldre må tenke nytt.

Politiet ved Heimdal politistasjon ønsker å være der for ungdommen, og tok utfordringen fra Wright om å tenke nytt. Så hvordan ser den ungdomsforebyggende strategien til politiet ved Heimdal politistasjon ut for 2021? Hvordan tenker de å bygge relasjoner, ta ungdommen på alvor og tenke nytt? Hva kan politiet gjøre annerledes i møte med ungdom?

LES OGSÅ: Politi truffet av stein under demonstrasjon: – Livsfarlig

Ved Heimdal politistasjon i Trøndelag politidistrikt har man som målsetting at det aktivt skal snakkes med ungdommen. Politibetjentene skal ut av bilene og møte ungdommen på deres premisser i «fredstid». De har som målsetting å benytte en forklarende tilnærming når det har skjedd noe, til dem som er involvert. Det betyr at de skal forklare hvorfor de reagerer og hvilken hjemmel som ligger til grunn. Målet er at dette vil bidra til at ungdommen opplever at politiets inngripen sees på som mer rettferdig, og kan motvirke at det oppleves som at inngripen er basert på andre forhold.

LES OGSÅ: 19 ungdommer blir anmeldt etter hendelsen på Hestsjøen

Et av virksomhetsmålene til «Politiet mot 2025» er at politiet skal være i forkant av kriminaliteten, og at primærstrategien skal være forebyggende. Mange studier har forsøkt å måle den ungdomsforebyggende innsatsen i politiet i Norge, men ingen har klart å gi et helhetlig svar på hvordan effekten av denne kan måles. Hva kan politiet gjøre for å forbedre seg i møte med ungdom? En måte er å styrke relasjonen mellom politi og ungdom, og tenke annerledes ved for eksempel rekruttering av politibetjenter til avdelinger som jobber med ungdom.

LES OGSÅ: – Vi var bekymret for vår egen sikkerhet. Vi var så få, og de var så mange

Hva har politiet ved Heimdal politistasjon lært etter Hestsjøen-hendelsen? Politiet ved Heimdal politistasjon har etter hendelsen omstrukturert sin forebyggende tjeneste, og de har som en del av politireformen blitt tilført nye stillinger. Det har blant annet blitt opprettet en U18 faggruppe, som har fokus på ungdom under 18 år. Her jobber det politibetjenter som enten har mangfoldsbakgrunn eller har utdanning og erfaring fra eksterne etater som barnevernet og barnevernsinstitusjoner o.l..

Siste års rekruttering har vært målrettet for å finne politibetjenter med kompetanse og bakgrunn fra barnevern, sosialantropologi, sosialt arbeid og annen mangfoldsbakgrunn. Disse har med seg verdifull kompetanse og verdier som gjør at politiet bedre kan forstå utfordringer og dilemmaer som ungdom har. De allerede etablerte Politikontaktene ved Heimdal politistasjon, vil bidra mer til et tettere og mer systematisk samarbeid mellom politiet, kommunen og lokale aktører for å forebygge kriminalitet og skape trygge lokalsamfunn.

LES OGSÅ: 15-åring ved Hestsjøen: – Politiet hadde batong

Samarbeidet med de kommunale aktørene er styrket, med mer informasjonsutveksling, felles patruljering og raskere fellesinngripen når hendelser skjer. Den operative tjenesten har fått en dreining med mer fokus mot ungdom. Dette er noen av tiltakene som politiet ved Heimdal politistasjon har iverksatt etter Hestsjøen-hendelsen. Det er viktig å påpeke at politiet og kommunen kun er en liten part i oppfølgingen av ungdom, og at det fortsatt er foreldrene som har den daglige, grunnleggende og viktigste oppfølgingen.

Politiet har troen på dagens ungdom og fremtiden. Politiet ønsker derfor å invitere til samarbeid med ungdommen, få konstruktive tilbakemeldinger på om strategien er riktig og om det er justeringer som kan gjøres for å holde rett kurs inn i 2021 og videre fremover.

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe

På forsiden nå