Enovatilskuddet når ikke frem til forbruker

Vi er lei av at støtten fremstilles som subsidier, Enova forvalter forbrukeres penger, skriver Huseierne.  Foto: Privat

Saken oppdateres.

I Adresseavisen 4. mai svarer Øivind Leistad i Enova på kritikken som har kommet om manglende støtte til enøktiltak i boliger. Huseierne har flere ganger rettet kritikk mot Enova, både når det kommer til deres mandat og ikke minst hvordan de forvalter forbrukernes penger. Begge deler fortjener økt oppmerksomhet.

LES OGSÅ: Er det grønne skiftet vare for de rike?

Med Enovas nye mandat har vi fått urovekkende signaler om at støtten som allerede er forbeholdt få tiltak og boligeiere, vil bli enda vanskeligere å oppnå. Leistad åpner selv på Enovas websending for at de 300 millionene skal kunne brukes på indirekte tiltak innenfor tjenesteytende sektor for å få ned utslippene blant dem som har noe å tilby – de store sammenhengene som man så fint kaller det.

100 millioner kroner ble i fjor stående på bok, men Enova ligger fremdeles trygt beskyttet i skyttergraven. Samtidig får ingen støtte til lavterskeltiltak som etterisolering, skifte av vinduer og varmepumpe. Mange nektes støtte grunnet små formaliteter, og opplever møtet med Enova som hjerterått. Det er på sin plass å minne om hvem Enova-tilskuddet er til for. Vi er lei av at støtten fremstilles som subsidier, Enova forvalter forbrukeres penger. De 400 millionene som betales inn, skal gå til gode energitiltak i folks hjem, men forbrukerne blir verken sett eller hørt.

LES OGSÅ: Hva skal til for å folk med seg på det grønne skiftet?

Nå råtner pengene på bok, mens Enova som burde spilt en viktig rolle som motivator og hjelpende hånd, viser liten vilje til å komme forbrukerne i møte. Da er det legitimt å stille spørsmål ved om pengene og forbrukerne hadde blitt bedre ivaretatt et annet sted, og om det faktisk finnes hjemmel i energiloven i dag til å bruke fondets midler slik Enova skisserer. Vanlige folk har også en viktig rolle i det grønne skiftet, men hvem ivaretar dem?

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook

På forsiden nå