Hvilke visjoner og ambisjoner har du, skoleeier, på vegne av Melhus videregående skole?

Hvor er du, skoleeier? Teller du penger? Leser du statistikker? Forbereder du saksinnlegg til byråkrater og politikere? Leker du stol-leiken med rektorene dine? spør debattanten.   Foto: PRIVAT

Saken oppdateres.

Med bakgrunn i at Melhus kommune vokser, fattet du et vedtak om at Melhus videregående skole skulle bygges ut til å huse 800 elever. Siden har det vært dørgende stille fra deg, skoleeier. Det kan virke som om du, skoleeier, har hatt nok med deg selv. Intet nytt er godt nytt har lærerne på Melhus vgs slått seg til ro med. Elevundersøkelsen melder om elever som trives, nesten fravær av mobbing og kort vei til kontaktlærer og faglærer. Elevene beretter om faglige utfordringer. Medarbeiderundersøkelsen er entydig: Lærerne trives med elever og kolleger. Vi scorer dårlig på det fysiske arbeidsmiljøet, de fysiske rammene. Vi er trangbodde, eller arealeffektive som du kaller det.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Nå frykter vi at manglende visjoner og ambisjoner på våre vegne skal utarme fagmiljøet vårt, redusere fagtilbudene og at elevene skal søke seg bort fra Gaulas bredder. Og at du skal omgjøre vedtaket om utbygging av skolen vår. De siste to ukene har vi kjempet for vår arbeidsplass. Vi fikk et forvarsel om at du ikke ville igangsette salg, service og reiseliv. Det er ikke en god følelse å ikke vite om man har en jobb å gå til når skoleåret starter i august. Vi får signaler om at vi må arbeide med omdømme, markedsføre oss selv, henvende oss til ungdomsmiljøene, promotere oss selv via sosiale medier. Hvor er du, skoleeier? Teller du penger? Leser du statistikker? Forbereder du saksinnlegg til byråkrater og politikere? Leker du stol-leiken med rektorene dine?

Skrive for Midtnorsk debatt? Les mer her!

Vi lurer på hvilke ambisjoner og visjoner du har på våre vegne? Hvilke linjetilbud skal vi ha? Hvilken kurs skal vi stake ut for fremtiden? Hvilken strategi har du for at vi skal bli førstevalget for elevene i Melhus kommune og omegn? Drar du i samme retning som innbyggerne og politikerne i Melhus kommune? Hva tenker du om Melhus som en sterk, solid og trygg nabo til Trondheim? En kommune som skal være attraktiv for ungdommene våre å komme tilbake til? At Melhus videregående skole skal være et nav og en kontinuitetsbærer i lokalsamfunnet?

Vi opplever at du begrenser handlingsrommet vårt. Gratisprinsippet er et stort hinder for oss i konkurransen om å vinne ungdommenes gunst. Vi kan ikke tilby skoleturer til La Sagrada Familia eller Royal Albert Hall. Vi kan ikke ta med elevene til sentrale institusjoner i hovedstaden vår. I forbindelse med skoleutflukter får elevene våre en bussbillett av deg. Returen må skolen betale. Det utgjør mange penger i et stramt budsjett. Og budsjettet må gå i null.

Så hvilke visjoner og ambisjoner har du, skoleeier, på vegne av Melhus videregående skole, og hvordan tenker du å bidra sammen oss for å bevare og utvikle skolen vår?

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe!

På forsiden nå