Kjære NTNU, 500 meter forskjell kan ikke være avgjørende!

Illustrasjonene er laget av Trondheims-kunstneren Bjarne Stenberg som i en årrekke har vært engasjert av Marintek (Sintef Ocean) og NTNU for presentasjoner av prosjekter og konsepter innenfor det marine fagområdet. Debattanten kommer igjen med innspill i debatten.  Foto: Bjarne Stenberg

Saken oppdateres.

For snart et år siden hadde jeg et debattinnlegg i Adressa der jeg spurte om man kunne vurdere å plassere Ocean Space ved Ladehammeren og ta i bruk den ærverdige sjømannsskolen til kontor- og undervisningsbygg. Det kom aldri noen respons fra NTNU eller Sintef på det, eller fra kommunen for den sakens skyld. Noen av oss har tenkt videre på et slikt konsept ved sjøen, og for kort tid siden fikk jeg kontakt med Gløshaugen-systemet. Det var veldig nyttig for da fikk jeg innsikt i hva som var det kritiske punktet i plasseringen av Ocean Space Center på Tyholt sett fra NTNUs side.

LES OGSÅ: – Ocean Space bør ligge i Trondheimsfjorden, ikke på Tyholt

Min forståelse var at dette koker ned til behovet for såkalt integrert undervisning. Det vil si at studentene kan få undervisning i eksempelvis realfag og marine fag tilnærmet samtidig, og kan frekventere mellom forskjellige fag innenfor et campus-område. Dette gir en effektiv studieform, og man unngår å ha fullverdige fagtilbud ute på hver campus, noe som må til med et mer spredt campus-system.

Så har jeg videre forstått at det framtidige campusområdet for NTNU er definert i aksen mellom Studentersamfundet og Valgrinda. I så måte utgjør Tyholt et unntak som egentlig ligger utenfor den ønskede campus-aksen. Men det er likevel akseptabelt på grunn av den relativt korte avstanden til Gløshaugen. Med denne forståelsen av NTNUs behov satte jeg meg på trappa foran hovedbygningen til NTNU og skuet utover byen i retning Domkirken som ligger vis-à-vis. Dette var jo navnet på vinnerutkastet i arkitektkonkurransen for NTNUs hovedbygg i 1905, så jeg tenkte at dette utsiktspunktet måtte være til inspirasjon for å få til en god og reflektert tankeprosess.

LES OGSÅ: I 2008, før Snøhetta ble engasjert, viste Adresseavisen frem hvordan Ocean Space ville se ut fra skissene til tegner, illustratør og kunstner Bjarne Stenberg

Så kom jeg på at jeg kunne jo prøve å måle sykkelavstanden fra hovedbygget på NTNU til nåværende hovedbygg ved Marinteknisk senter på Tyholt og sammenligne det med sykkelavstanden til sjømannsskolen. Jeg fant følgende svar: 3,0 km til Tyholt og 3,5 km til Ladehammeren. Ja vel, tenkte jeg, det er nå snedig om denne avstandsforskjellen skulle være avgjørende for hvor vidt et undervisningsopplegg ved NTNU skal fungere eller ikke.

Så kan kanskje NTNU hevde at det var usaklig av meg å sette meg på trappa til hovedbygget. Jeg burde satt meg ved sentralbygget eller realfagsbygget, og da hadde regnestykket blitt noe helt annet. De som har sett på en alternativ plassering av bygningsmassen til Ocean Space Center ved Ladehammeren, mener at det skal være mulig å få til en vesentlig mer diskret bygningsmasse på Lade relativt det som nå framstår på Tyholt.

LES OGSÅ: I 2020 skrev Oddvar Aam dette leserinnlegget der han tok til orde for plassering på Ladehammeren.

Grunnen til det er at man kan ta i bruk volumet under havoverflaten ved sjøkanten på Lade samt fjellhaller under sjømannsskolen. Dette gir muligheter til å skjule de store bygningsvolumene, hvilket man ikke har fått til med dagens utkast til bygninger på Tyholt. Så skjønner jeg at Ocean Space-prosjektet har det travelt, og at vurdering av nye alternativer for plassering kan skyve prosjektet ut i tid. Det kan kanskje også være fare for at man mister mulighetene til å få prosjektet finansiert ved å trekke inn alternative løsninger nå i innspurten av prosjekteringen.

Den gruppen som har jobbet med Ladehammer-alternativet, mener at man her kan redusere byggetiden med to år. Det vil si at selv om man må gjøre noen flere utredninger før man kommer i gang med byggingen, så vil man likevel kunne fullføre prosjektet tidligere relativt det som skisseres for Tyholt. Vi mener også det kan gjøres til en vesentlig mindre kostnad. Skulle dette være av interesse så bidrar vi gjerne med utfyllende informasjon.

Før jeg forlot trappa ved hovedbygget på NTNU, reflekterte jeg over følgende: Pussig at en så liten sak som 500 meters differanse i sykkelavstand skal kunne føre til monsterbyggene på Tyholt. Jeg fikk assosiasjoner til det kjente uttrykket til meteorologen Edward Lorenz og fikk behov for en omskriving av det som følger: Vingeslagene fra en sommerfugl ved inngangen til NTNUs hovedbygg på Gløshaugen kan utløse en tornado på Tyholt.

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook

På forsiden nå