Når 50 lærere sover i timen

Noen ser seg åpenbart tjent med å holde liv i en debatt om at Guri Melby mener noe annet enn det hun mener. «Fake news», svarer Erling Moe (V) i et innlegg fra 50 lærere.   Foto: Terje Svaan

Saken oppdateres.

Jeg deltar mye i den offentlige debatt, men det er sjelden jeg får svar på et avisinnlegg etter halvannen måned. Våren er jo en travel tid for lærere, det er vel derfor det først nå kommer et innlegg om reformen som drøfter hvordan flere skal fullføre videregående skole. Det virker som om underskriverne ikke har fått med seg debatten siden meldingen ble lagt fram. Eventuelt ikke brydd seg om den. Eventuelt ikke lest meldingen.

LES OGSÅ: Skal du virkelig gjennomføre dette, Guri?

LES OGSÅ: Du kan trygt bli historielektor, Ingrid!

Regjeringen, Venstre og Guri Melby har ikke foreslått at noen fellesfag skal ut av videregående skole. For eksempel historie. Det er ikke foreslått å gjøre historie valgfritt. Det har ikke blitt sagt av Guri Melby at historie er et «mindre viktig fag» som skal erstattes av «mer nyttige fag».

Da stortingsmeldingen ble lagt fram, omtalte Guri Melby fellesfagene som «mindre fag». Noen valgte å tolke dette som mindre viktige fag. Da presiserte Melby umiddelbart at hun mente «fag med lavt timetall». Verken stortingsmeldingen, Venstre eller Guri Melby har noen gang tenkt å skrote historie, eller andre fag for den del. Noen uttalelser fra Melby ved lanseringen av stortingsmeldingen var altså uklare, og ga grunnlag for feiltolkninger og misforståelser. Hun la seg umiddelbart flat og ryddet opp. Dette skjedde i et innlegg på Facebook 28. mars som ble godt sitert i pressen, og i et innlegg i VG 30. mars. Og flere senere innlegg, blant annet ett med meg i Adressa som svar til en elev.

LES OGSÅ: Melby: Vi ønsker en bred debatt om fagene i skolen

Noen ser seg åpenbart tjent med å holde liv i en debatt om at Guri Melby mener noe annet enn det hun mener. «Fake news» er vel den nye betegnelsen på dette. Innlegget som ble kokt i hop og publisert i Adressa, med underskrifter samlet sammen på flere lærerrom, er basert på feil premisser. Lærerne skriver til og med at «vi med hjelp fra Norges eldste parti risikerer å få historieløse skoler». Utsagnet er usant. Jeg kjenner mange av dem som har underskrevet på dette. At så dyktige og hyggelige folk skriver under på en falsk påstand, er skuffende, ja faktisk provoserende. Attpåtil er det lærere som skal undervise i forskjellen på sanne og falske nyheter. Det er faktisk ironisk at lærerinnlegget siterer Orwells «1984».

Ut ifra lærerinnlegget kan man tro at alle elever på videregående skole har historie som fellesfag i dag, noe Venstre vil ta fra dem. Her forleder lærerne leserne. Elevene på yrkesfag har ikke historie. Yrkesfag er helt fraværende i innlegget fra lærerne, til tross for omfattende utfordringer med fullføring. For øvrig vil både Melby og undertegnede gjerne ha mer historie i skolen. Gjerne også som fordypningsfag på studiespesialisering, og/eller i en eller annen form på yrkesfag.

I stedet for å debattere mot stråmenn, bør alle ta tak i bakgrunnen for stortingsmeldingen. En femtedel av elevene som starter på videregående opplæring, har ikke fullført fem år senere. Tre av fem elever sier at de ikke er godt nok forberedt på de akademiske kravene i høyere utdanning. Universitetene mener elevene er for dårlige på dybdekunnskap og kritisk tenkning. Stortingsmeldingen drøfter dette. Den gir ingen endelige svar. Jeg ser fram til gode innspill fra lærerne på hvordan dette kan løses.

Lærerinnlegget har som premiss at det skal fattes vedtak om fagfordeling i Stortinget i vår. Det overrasker meg at samfunnsfaglærere er så upresise. Dette er en stortingsmelding som eventuelt skal gi grunnlag for en utredning. Melby gjorde det klart da meldingen ble lagt fram, at lærere, organisasjoner og fagfolk fra universitet og høyskoler skal bidra inn i denne prosessen. Det skal være bred medvirkning, og den kan ta flere år.

Det er forståelig at lærerne stiller særlige krav til Venstre når det gjelder skolen som dannelsesarena. Jeg får litt hornmusikk i brystet av det. At jeg mener at historie er skolens viktigste fag, vet lærerne bak innlegget. Det gjør også mine flere tusen elever gjennom snart førti år. Guri Melby, Trine Skei Grande og Odd Einar Dørum har også vært tydelig på dannelsesfagenes betydning i skolen. For Venstre har dette vært viktig siden historikeren Ernst Sars og andre skapte Venstre-staten.

Venstre skal selvsagt ikke innføre en «historieløs skole». For noe pølsevev. Det skal undervises i verdenskrigene, ideologiene, revolusjonene, levekår, holocaust, 22. juli og 1814 og alt det andre. For alle elever. Gjerne også på yrkesfag, for min del. Og jeg tror sannelig jeg skal foreslå for Guri Melby å læreplanfeste minst fem dobbelttimer om 1884 og Johan Sverdrup.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Skrive for Midtnorsk debatt? Les mer her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe!

På forsiden nå