Sluttreplikk til Erling Moe fra de 50 lærerne

  Foto: Roar Blåsmo-Falnes

Saken oppdateres.

Vi kan berolige Erling Moe med at vi er våkne, til stede i timen, og har også lest Stortingsmelding 21 basert på Liedutvalgets rapport, der regjeringen blant annet foreslo å redusere antall fellesfag. Moes karakteristikk av oss i sitt debattinnlegg i Adresseavisen 18. mai lar vi stå ukommentert. Den enkelte får lese hans innlegg og vårt innlegg i samme avis 14. mai og vurdere form og innhold selv.

LES DET OPPRINNELIGE INNLEGGET FRA LÆRERNE HER.

LES SVARET FRA ERLING MOE HER.

Kunnskapsminister Guri Melby inviterte til en bred debatt da hun la fram Stortingsmelding 21 i mars. Den ønsket vi å delta i, men på første forsøk valgte Moe lukke døren uten å ta utgangspunkt i vårt innledende spørsmål: Hvilken framtid har historiefaget i den videregående skolen?

Den 20. mai, synes denne debatten å ta et hvileskjær i og med at stortingsgruppene til regjeringspartiene, sammen med Fremskrittspartiet, har blitt enige om å gå bort fra regjeringens opprinnelige forslag og nå vil bevare fellesfagene. Vi kan vel enes med Erling Moe om at ingenting er mer gledelig sett med historielærernes øyne.

Dermed vil vi gratulere med et fornuftig politisk vedtak.

På vegne av de 50:

  • Marit Bentzen, nettverksleder i Trøndelag for historie og religion, Ole Vig videregående
  • Elen Marie Eriksen, lektor og seksjonsleder for samfunnsfag, Thora Storm videregående skole
  • Kåre Ottar Mjåseth, avdelingsleder og historielærer, Trondheim katedral skole
  • Roar Ræstad, lektor og fagansvarlig i historie, Strinda videregående skole
  • Susanne Olsen, lektor og nettverkskontakt for samfunnsfagene, Byåsen videregående skole
  • Ivar Sognli, avdelingsleder, på vegne av samfunnsfagseksjonen v. Charlottenlund videregående skole
  • Hilde Kibsgård, lektor med tilleggsutdanning, Heimdal videregående skole
  • Kristian Steinnes, professor i moderne historie, institutt for moderne historie, NTNU
  • Tommy Houm, lektor og lærebokforfatter
  • Rune Tinbod-Hovde, fagkoordinator samfunnsfag/historielærer, Steinkjer videregående skole

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Skrive for Midtnorsk debatt? Les mer her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe!

På forsiden nå