Døve barn blir glemt i gjenåpningen

De døve har slitt under koronaen, men også under gjenåpningen. Ger tolkes helsedirektøren under ett av pressekonferansene..  Foto: NTB / Scanpix

Saken oppdateres.

Isolert. Ensom. Glemt. Deprimert. Dette er tanker formidlet på vegne av en gruppe døve og hørselshemmede barn og unge som har blitt forsømt under koronapandemien, og som lengter etter å møte sine tegnspråklige venner. Nå etter godt over ett år venter barna ennå på å få møtes. Fysiske deltidssamlinger har blitt erstattet av mangelfull digital undervisning.

LES OGSÅ: Tannlegen hadde munnbind, så kommunikasjon var umulig

Fordi mange er den eneste tegnspråklige eleven i sin nærskole, får barna tilbud om deltidssamlinger hos Statped i byene noen uker i året. Her kan elevene møte jevnaldrende, og praten flyter fritt uten anstrengelser både i skoletimene og i friminuttene. Mange barn sier at de føler de kan være seg selv fullt ut her. Dette tilbudet er derfor svært viktig for barna å ha som supplement til nærskolen, men koronapandemien satt en stopper for dette. Enhver forelder med skolebarn i koronatiden vet at digital undervisning ikke kan kompensere for det sosiale fellesskapet.

Norges Døveforbund gjennomførte nylig en spørreundersøkelse om digitale deltidssamlinger, foreldrekurs og søskentilbud. Resultatene er foruroligende og viser familier i krise. Ikke bare har flere barn utviklet psykiske helseproblemer, flere er blitt alvorlig deprimerte. Vi er svært bekymret for barna og bønnfaller om gjenåpning av fysiske samlinger for deltidselevene som et strakstiltak.

LES OGSÅ: Jeg blir ekskludert fra full informasjon om korona

Foreldrene føler seg hjelpeløse når deltidssamlingene holder stengt, selv om det har vært sterkt fokus nasjonalt på å holde skoler åpne nettopp for å beskytte de unge. Hvorfor blir ikke døve og hørselshemmede barn skjermet fra strenge tiltak på lik linje med andre barn? Hvorfor velger staten å avvente til koronasituasjonen har roet seg, selv om det finnes rutiner for kohorter og hurtigtester? Andre skoler har holdt åpne på rødt nivå.

Statpeds deltidssamlinger blir av foreldrene beskrevet som «selve livbøyen» i hverdagen. Det uroer oss at nærskolene ikke har klart å bygge gode rammer rundt sine døve og hørselshemmede elever under pandemien. Dette virkelighetsbildet kommer på toppen av at Nasjonal behandlingstjeneste for hørsel og psykisk helse i Oslo (NHBP) lenge har varslet om økende psykisk uhelse blant unge hørselshemmede. Det er også godt dokumentert gjennom forskningsrapporter. Vi stiller spørsmål ved hvordan elevene er blitt fulgt opp i de siste årene, og vi lurer på hva som er de konkrete planene videre.

LES OGSÅ: Trenger elever å kunne snakke for å lære på skolen?

Vi ber om at regjeringen tar på alvor den viktige sammenhengen mellom språk og kultur og barnas psykososiale og psykoemosjonelle behov. Dette er spesielt akutt under dagens situasjon, men som gruppe har vi nådd grensene for hvor mye det kan kuttes i barns tegnspråklige arenaer. Barna må ha høy prioritet.

Regjeringen innleder den 27. mai trinn to i gjenåpningen. Hvilken betyr en mer normal hverdag i mange barnehager og skoler, ifølge kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V). Den eneste naturlige reaksjonen må derfor være at regjeringen akutt gjenåpner fysiske deltidssamlinger. Dernest blir det for regjeringen å lære av dette og verne om fysiske deltidssamlinger, foreldrekurs og søskentilbud, uten noen form for digitalisering i fremtidige bevilgninger.

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe

På forsiden nå