Fordi vi fortjener det?

Å mangle 20 000 årsverk vil faktisk bety at en verdig eldreomsorg er umulig og å få behandlet skader og sykdommer ved sykehuset som ikke er livsnødvendig vil være som å vinne i lotto. Om ni små år, skriver Maiken Isachsen-Hagen.  Foto: Mariann Dybdahl

Saken oppdateres.

Jeg ser at debatten på sosiale media har gått varmt i helga. Adressa har skrevet en sak på streikende sykepleiere i Levanger, og selv om ordet «fortjener» ikke ble nevnt en eneste gang i selve saken, så er det altså tittelen desken har gått for «- Jeg fortjener minst 50 000 mer i lønn». Og dermed raser debatten. Rettmessig vil jeg faktisk si, hvis man bare leser tittelen. Det er mange som fortjener mer lønn i Norge.

For sykepleiere i Norsk sykepleierforbund er det ikke «fordi vi fortjener det» eller fordi «vi har stått i førstelinjen under pandemien» som er argumentasjonen for ordentlig reallønnsvekst i 2021. Nei, det handler faktisk om kunnskap og kvalitet på helsetjenesten vi leverer til det norske folket. Hver time. Hver dag. Det er rett og slett for få av oss!

LES OGSÅ: Streikevilje på topp

Ifølge Navs bedriftsundersøkelse 2021 mangler det i underkant av 7000 sykepleiere og spesialsykepleiere. En økning på 1800(!) siden i fjor. Hvis man i tillegg ser på fremskrivningene til SSB, bare 9 små år frem i tid, så estimerer man at man vil mangle langt over 20 000 årsverk. Det er alvorlig! De sykepleierne som er igjen vil IKKE kunne dekke opp for de 20 000 vi mangler. Hvem går det utover da? Pasienten!

Da vil det ikke lenger være en nyhet at en pasient døde alene på akuttmottak slik det skjedde i 2019 på Haukeland fordi det ikke var nok helsepersonell tilgjengelig, eller at beboere på sykehjem i Trondheim ikke får forsvarlig pleie. Å mangle 20 000 årsverk vil faktisk bety at en verdig eldreomsorg er umulig og å få behandlet skader og sykdommer ved sykehuset som ikke er livsnødvendig vil være som å vinne i lotto. Om ni små år.

Lønn rekrutterer! Selv om det er mange søkere de siste tre årene til utdanningen, tar det ikke unna for avgangen i yrket. Det er nemlig ikke slik at det kun er alderspensjonister vi mister i sykepleieryrket. Én av fem slutter i yrket før det er gått ti år. Lønn beholder!

Noe av kritikken som rettes mot oss er at vi streiker under en pandemi. Det passer aldri for sykepleiere å streike. Det er alltid en tredjepart som blir uskyldig rammet. I en streik kan vi styre uttaket og dermed prøve å ramme en tredjepart minst mulig. Vi kan ikke styre hvordan sykepleiermangelen treffer. Derfor må vi må sikre at de som står på vippen til å gi seg som sykepleiere IKKE gir seg nå. Og at dagens femtenåringen faktisk søker sykepleierutdanningen om fem år fordi det er ei lønn å leve med. Som fagforening er det faktisk vår fordømte plikt å si fra om at sykepleiertjenesten i Norge lekker som en sil. Bedre lønn vil bidra til å minske størrelsen på hullene.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe!

Skrive for Midtnorsk debatt? Les mer her!

På forsiden nå