Hva vil Bollestad egentlig med grøntnæringen?

Leder for Forum for Norsk Grønt, Arne Kristian L Kolberg, mener det er totalt fravær av satsing på grøntnæringen i jordbruksoppgjøret. 

Saken oppdateres.

Grøntutvalget leverte for ett år siden klare anbefalinger for grøntnæringen fram mot 2035. Utvalget var nedsatt av landbruksminister Bollestad i 2019, og det var samme landbruksminister som mottok rapporten – i meget rosende ordelag.

Undringen er derfor veldig stor når vi opplever totalt fravær av satsing på grøntnæringen i Regjeringen sitt tilbud i årets jordbruksoppgjør. Behovet for stimulering i dag er helt avgjørende for å bli langsiktig sterke. To satsinger er spesielt viktige for næringen: Spesifikke og øremerkede IBU-midler (midler til investering og bedriftsutvikling til grøntnæringen) og prioritering av hovedprosjekt som kan dokumentere og videreutvikle satsingen på bærekraft, er nødvendig.

LES OGSÅ: Kjære bonde, det lønner seg alltid å forhandle

LES OGSÅ: Småbrukarlaget svarer: - Forhandlinger krever vilje fra to parter

Mange initiativ er i gang innenfor produktkvalitet, sortimentsutvidelser, bærekraft, samordning av forskning, utdanning og innovasjon og innkjøp i offentlig sektor som gir økt etterspørsel etter norske produkter. Hele verdikjeden, hvor produksjonsleddet, handelsleddet, grossistledd, industriledd og myndigheter er involvert, jobber nå med en ambisjonsavtale for vekst i norsk grøntsektor mot 2035. Dette er veldig gledelig, og viser med tydelighet en næring som har visjoner og har tro på mulighetene i grøntnæringene.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Vi ser økt bevissthet hos norske forbrukere på sunt og bærekraftig kosthold. Disse forbrukerpreferansene er tydelige, og vil forsterke seg. Vi i næringa skal gjøre det vi kan for at norske forbrukere finner smakfulle, fristende, gode og anvendelige norske produkter av både grønnsaker, frukt, bær, poteter, urter, prydvekster og blomster.

Grøntnæringen står i dag for nesten 20% av verdiskapningen (ca 6 mrd kroner) i norsk jordbruk og har flere varemottakere og et mangfold av omsetningskanaler fram til norske forbrukere. Ved inngangen til 2021 samlet næringen seg i «Forum for Norsk Grønt» med ambisjon om å løfte grøntforbruket med 75% og øke norskandelen med 50% innen 2035, - i tråd med anbefalinger fra Grøntutvalget.

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe!

Grøntnæringen har gode forutsetninger i Norge. Akkurat nå er næringen i knestående på grunn av mangel på sesongarbeidskraft. Vi klarer ikke å forstå fraværet av satsing i årets jordbruksoppgjør ett år etter at Statsråd Bollestad uttalte klar vilje til betydelig satsing. Å være i knestående er ingen varig stilling. Grøntnæringen ber sterkt om at vekstambisjonene i Grøntutvalgets rapport ikke bare omtales i festtaler, men omgjøres til aktiv politisk handling. Norge kan ikke la verdiskapingspotensialet norsk grøntnæring representerer skusles bort og bli erstattet av import. Vi ønsker å by på norskproduserte kvalitetsprodukter til norske forbrukere og for det norske samfunn.

 • Arne Kristian L. Kolberg, leder Forum for Norsk Grønt,
 • Thor Johannes Rogneby, Norges Bondelag
 • Arne Lofthus, Norsk Bonde- og Småbrukarlag
 • Katrine Røed Meberg, Norsk Gartnerforbund
 • Terje Sletnes, NHO Mat og Drikke
 • Elisabeth Morthen, Gartnerhallen
 • Fritjof Sandstad, Nordgrønt
 • Hans Albert Huseby, Produsentforeningen 1909
 • Ingeborg Flønes, Hoff
 • Anne Mette Johnsen, Stiftelsen Norsk Mat
 • Guttorm Rebnes, Opplysningskontoret for frukt og grønt
 • Kåre Oskar Larsen, Norsk Landbruksrådgivning
På forsiden nå