De svakeste taper. Igjen og igjen

Regjeringen legger frem rusreformen. Leder i Foreningen for human narkotikapolitikk Arild Knutsen (t.v.) og leder i RIO Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon Kenneth Arctander Johansen lytter til helse- og omsorgsminister Bent Høie og kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby under presentasjonen av regjeringens forslag til rusreform.  Foto: NTB

Saken oppdateres.


I Midtnorsk debatt kan vi lese at 11 arbeiderpartiordførere er lettet over at vi ikke skal få Europas mest liberale narkotikapolitikk. Vi i SV er vel først og fremst skuffet over at vi skal fortsette med det som i alt for mange år har vært Europas mest dødelige narkotikapolitikk.

LES OGSÅ: Ungdommene våre fortjener en rusreform basert på kunnskap

Kommunene er ikke rustet til å ta hånd om ungdom med rusproblemer uten hjelp fra politiet, hevdes det. Politiet er utdannet til å utføre politiarbeid, og de kan være gode samarbeidspartnere for resten av hjelpeapparatet. Men det er og blir en dårlig idé at de som har makt til å arrestere og ransake ungdommer, skal være de samme som skal hjelpe dem. Tillit er avgjørende for at man skal kunne yte god hjelp, og det er ikke til å underslå at ungdommenes tillit til politiet ikke alltid er like høy.

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe!

Når det gjelder oppfølging av ungdommer i sosialt utenforskap, er det andre yrkesgrupper som er bedre skikket, sosionomer og barnevernspedagoger for å nevne noen. Som ordførere har dere mye makt over kommunebudsjettene og hvilke områder som skal prioriteres. Man kan velge å satse på rusfeltet. SVs syn er at kommunene må få tilført langt mer statlige midler for å hjelpe ungdommer i faresonen. Det hadde vært fint om det var der fokuset til AP-ordførerne også lå. Men det er det ikke. APs ruspolitikk og engasjement i rusreformen ser ikke ut til å handle om de som trenger den, men om å trekke til seg velgere, på bekostning av en av de svakeste og mest utsatte gruppene i samfunnet. For AP vet at det er radikalt å mene at vi skal hjelpe i stedet for å straffe. Det er ikke nødvendigvis et populært standpunkt.

Skrive for Midtnorsk debatt? Les mer her!

Forslaget til rusreform åpner, ifølge AP, for at ungdom kan forsyne hele klassen sin med cannabis uten annen konsekvens enn en samtale på et kommunalt kontor. Vi får håpe APs ordførere er klar over at dersom en ungdomsskoleelev blir tatt med rusmidler på seg, uansett kvantum, så er dette i dag en sak for den kommunale barneverntjenesten. Det vil det være i framtida også. Vi føler oss ikke overbevist om at hele skoleklasser står klare til å kaste seg over cannabisen heller, selv om de skulle bli tilbudt det. Dette er billig og uverdig retorikk i debatten om hvordan man kan hjelpe rusmiddelavhengige best mulig, og hvorvidt straff er en del av dette bildet.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Debatten om rusreformen har engasjert mange. Selv politikere som aldri før har hevet stemmen i en rusdebatt, har ment mye. Dette engasjementet, uavhengig av motivasjon, mener vi forplikter. Det forplikter politikerne i kommune, fylke og stat til å ruste opp tjenestene for rusmiddelavhengige. Det står uløste oppgaver i kø på alle politiske nivå. Det trengs en SFO for alle, langt flere helse - og sosialfaglige ansatte på skolene, det trengs gode differensierte botilbud og treffsikre oppsøkende tjenester. Det trengs brukerrom og overdoseforebyggende tiltak og ikke minst trengs det en sterkere fattigdomspolitikk. Det trengs nye effektive tiltak for å hindre frafall i videregående skole og det er behov for lengre behandlingsløp med helhetlig og tverrfaglig rusbehandling.

Den ruspolitikken som er ført her til lands har ført Norge helt i toppen av overdosestatistikken. Land med mer liberal ruslovgivning enn vår har ikke kollapset i et kaos av rus og kriminalitet. Fortsetter vi som før vil resultatet bli som før. Og de svakeste taper. Igjen og igjen.


Kampen om trønderbenken Øyvind Håbrekke (KrF)Kreditering: Rune Petter Ness

På forsiden nå