Hjelp, ikke straff

Regjeringens forslag til rusreform ville vært det endelige oppgjøret med den stigmatiseringen vi i all for lang tid har påført mennesker med rusavhengighet. Rusreformen ville ikke gjort det lovlig å oppbevare eller bruke narkotika. Å påsto noe annet er i beste fall å misforstå hva reformen handler om. 

  Foto: jens petter søraa

Saken oppdateres.

Hvis Arbeiderpartiet hadde støttet reformen, kunne vi avsluttet 50 års strafferettslig tilnærming til en samfunnsutfordring som gjennomgående skulle vært møtt med helse- og velferdspolitiske virkemidler. I stedet benytter flere sentrale Arbeiderparti-politikere anledningen til å spre usannheter om reformen.

Narkotika er ulovlig. Om en ungdom har på seg 0,1 gram hasj eller 10 gram hasj skal politiet ta fra ungdommen narkotikaen. Slik er det i dag, og slik ville det fortsatt vært selv hvis rusreformen hadde fått flertall i Stortinget. Forskjellene er at ved en rusreform vil reaksjonen fra samfunnet være at ungdommen må møte, sammen med sine foreldre, i en kommunal enhet. Her vil man møtes med informasjon, hjelp og samtaler om hva i livet som gjør at den unge forsøker illegale stoffer. Uten en rusreform er fortsatt reaksjonen straff. Og vi vet at straff ikke forebygger rusbruk, og at straffen rammer skjevt. Vi er overbevist om at helsetjenesten med rusreformen ville kommet i posisjon til å hjelpe flere unge på rett kjøl.

LES OGSÅ: Cannabis til en hel skoleklasse?

LES OGSÅ SVAR FRA SV: De svakeste taper. Igjen og igjen

Det har vært et tilbakevendende problem i debatten om rusreformen at det skapes forvirring om de foreslåtte mengdene narkotika det skal være straffefritt å ha på seg. Disse grensene er satt for at personer som er rusavhengige ikke skal straffes for besittelse av narkotika til egen bruk. Da kan ikke verdiene være for lave. Men om man blir tatt med narkotika, vil likefult politiet ta fra vedkommende stoffene. Terskelverdiene er kun et praktisk verktøy for politiet for å kunne skille mellom hvilke saker som skal ha en oppfølging i helsetjenesten, og hvilke saker som skal følges opp med straff.


Kampen om trønderbenken: Ask Ibsen Lindal (MDG)


Det er heller ingen holdepunkter for at terskelverdiene i seg selv vil bidra til at det blir mer cannabis på markedet eller at cannabis blir mer tilgengelig for ungdommer og skoleklasser enn det det allerede er i dag. Flere studier har sett på om narkotikabruk har økt eller sunket i etterkant av at land har innført strengere eller mildere narkotikareguleringer. Det er ingen påvist sammenheng mellom straffenivå i et land og bruk av narkotika hos ungdom.

LES OGSÅ: Ungdommene våre fortjener en rusreform basert på kunnskap

Å forsøke å tegne et skremmebilde om hvor store mengder narkotika som ville vært straffefritt med regjeringens forslag hjelper ingen. Vi vet at mange av dem som sliter med rus nettopp har begynt å bruke rus for å døyve smerten som følge av vold, kriminalitet eller overgrep som de ble utsatt for i barne- og ungdomsårene. Det er vondt å tenke på at vi i så mange år har møtt disse menneskene med å straffe dem for konsekvensen av det de har blitt utsatt for. Tvang og makt bidrar ikke til å avslutte pågående rusmiddelbruk. Og straffen rammer de som har det verst hardest.

Høyre vil møte mennesker med livsutfordringer med tilpasset hjelp, behandling og oppfølging – uten å forsterke skyld, skam og utenforskap. Straff bør erstattes av god informasjon, utredning av problemomfanget, og tilbud om hjelp. Vårt forslag til rusreform bygger på Rusreformutvalgets grundige gjennomgang av tilgjengelig forskningslitteratur samt internasjonale anbefalinger og erfaringer.

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe!

LES OGSÅ: Innlegg fra Trondheim Unge Venstre: Vi er ekstremt skuffa over Arbeiderpartiet

Dagens straffesystem er feilslått. Tyngden av dokumentasjon tyder på at dette ikke har noen positiv effekt, men tvert imot mange negative effekter. Straff har store skadevirkninger og rammer sosialt skjevt. Det er altså de som hevder og mener at Norge fortsatt skal straffe bruk av narkotika på den måten som vi gjør i dag, som bør finne den vitenskapelige dokumentasjonen for å fortsette med noe som beviselig har vist seg ikke å fungere. Hittil har de ikke klart å komme opp med faglig belegg for sine påstander.

For Høyres narkotikapolitikk er morgendagens narkotikapolitikk – bygget på kunnskap og som er human, effektiv og anstendig.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Skrive for Midtnorsk debatt? Les mer her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe!

På forsiden nå