Hva er det med politikere og Bymarka?

Hvor mange av byens politikere har vært på Våttakammen? Det er en fjellknaus med en «flate» på høyst 20x30 meter, skriver de to debattantene.   Foto: Tore Venås

Saken oppdateres.

Forslaget om gondolbane fra Ilsvika til Våttakammen går nå til politisk behandling. Som en kommunal funksjonær sa til oss med hoderysten: «Da kan alt skje!»

For snart 15 år siden kom det et forslag fra tre skiklubber om en Gråkallen Vinterpark – et kommersielt alpinanlegg i kjernen av Bymarka. Forslaget var fullstendig i strid med Markaplanen, som få år tidligere var enstemmig vedtatt av bystyret. I rundt ti år holdt partiene Ap/H/Frp liv i prosjektet inntil de økonomiske realitetene kom på bordet – finansieringsplanen ble enstemmig forkastet av formannskapet. Nå ivrer politikere fra de samme partiene for en gondolbane til Våttakammen. Same procedure?

Skrive for Midtnorsk debatt? Les mer her!

Assosiasjonen går til «Rock City» i Namsos – et senter for rockemusikk som ble bygget ut fra politiske ønskedrømmer og som var dundrende konkurs fra dag én.

Våttakammen og det nærliggende området med Elsterparken og Geitfjellet er en viktig del av den lokale, sentrumsnære Bymarka. En bymark som blir stadig mindre i forhold til en raskt økende befolkning. Det har vi spesielt sett det siste året, da pandemien har fått folk til å bruke marka som aldri før og det til tider har vært nærmest trengsel i de mest populære områdene. Elsterparken kan nås av alle på kort tid – innfallsporten ligger 10 minutters busstur fra Torget. Det er komisk å høre argumenter med at gondolbanen vil «åpne» denne delen av marka.

Forslaget er helt i strid med alle de markaplaner som er vedtatt. I for eksempel bystyrets enstemmige vedtak om markaplanen 2002 står det: Vern om naturgrunnlaget og biologisk mangfold, og hensynet til friluftsliv og fysisk aktivitet skal være overordnet alle andre hensyn i forvaltningen av marka. Når ble denne målsettingen forlatt? Hvis forslaget om gondolbane går gjennom, hva er markaplanen verdt?

Hvor mange av byens politikere har vært på Våttakammen? Det er en fjellknaus med en «flate» på høyst 20x30 meter. På utfartsdager er den stort sett fullt belagt av turgåere i alle aldre, dominert av barnefamilier. På alle kanter er det stup eller bratte bergskrenter ned til et ulendt skogsterreng med et rikt dyre- og fugleliv. Den ene stien som går forbi er en markasti med grov stein, røtter, bekkefar og myrgjørme. De som er avhengig av gondol for å komme til Våttakammen vil knapt komme seg ned av knausen og slett ikke videre, hverken opp eller ned!

Dette dreier seg om «turistifisering» av marka, drevet av næringsinteresser i byen og i bystyret. Etter vår mening har turistene fra før et minst like godt tilbud av utsiktspunkter på Kuhaugen, Tyholttårnet, Festningen, Kvilhaugen, Utsikten, Lian, Sverresborg, Skistua, m.fl.

Vi utfordrer politikerne som har lansert dette prosjektet til også å beskrive de inngrepene som vil bli nødvendige for å gjøre Våttakammen til et turistmål – trasé for bilvei (som vil komme, uansett hva de samme politikerne sier i dag), sprenging, planering, oppfylling, bygninger osv.

Gjennom de siste par ti-årene har stadig større deler av Bymarka blitt fredet for inngrep. Vi har fått Bymarka Naturreservat i de sentrale delene (fredet av staten) og Evighetsskogen (kommunalt fredet) som strekker seg fra Trolla til Gråkallen. Fredningen av Geitfjellet må nå utvides til å inkludere Elsterparken og Våttakammen mens området fortsatt er fritt for tekniske inngrep. Det ser ut til å haste!

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe!

På forsiden nå