Stortinget må utsette behandlingen av Nasjonal transportplan

Stortinget må utsette Nasjonal transportplan for å sikre at planen ikke motarbeider omstillingen til lavutslippssamfunnet, mener Naturvernforbundet.  

Saken oppdateres.

Verden står i et veiskille og vi står foran et stortingsvalg. Det er derfor tre grunner til at Stortinget må vente med å behandle nasjonal transportplan:

  1. Velgerne må få si sitt, og mulighet til å sette sammen et storting på bakgrunn av en valgkamp der de kommende års transportpolitikk er sentral og kjent for velgerne.
  2. Videomøter, fjernarbeid og norgesferie har kommet for å bli. Pandemien har endret våre reise- og møtevaner permanent, ikke midlertidig. Alt av utredninger og samfunnsøkonomiske analyser som ligger til grunn for transportplanen bygger derfor på feil forutsetninger og trafikkprognoser. Vedtatt økning av CO2-avgiftene er heller ikke regnet med. Det er uforsvarlig å vedta en plan basert på ugyldige antagelser om framtida.
  3. Klimakonsekvensen av foreslått transportplan er klart negativ, men ikke dokumentert. Det internasjonale energibyrået IEAs nye rapport sier ikke bare kutt bruk av, -og leting etter, -ny olje og gass. For å unngå mer dramatiske klimaendringer må vegtransport bli mer energieffektiv. Det må gjøres både med nullutslippsbiler og å senke fartsgrensene til 100 km/t (s. 67). Nasjonal transportplan må være kunnskapsbasert, og vedtas som et redskap for å nå våre klimamål.

Stortinget må utsette Nasjonal transportplan for å sikre at planen ikke motarbeider omstillingen til lavutslippssamfunnet.

Red.anm.: Foreløpig dato for behandling på Stortinget er satt til 14. juni.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Skrive for Midtnorsk debatt? Les mer her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe!

På forsiden nå