Høyres landbruksnettverk krever nye grep i svinenæringen

  Foto: faksimile fra NRK

Saken oppdateres.

Høyres landbruksnettverk er rystet etter NRK Dagsrevyens sending om svinenæringen lørdag 5.. juni. Dersom NRK sin dokumentasjonen stemmer, er det snakk om 26 gårder hvor kritikkverdige forhold på dyrevelferd avdekkes. Dette kan ikke bortforklares med enkelthendelser selv om vi også vet at de aller fleste svinebønder er seriøse. Det er nødvendig med nye grep i næringen.

LES OGSÅ: Landbruksministeren varsler stortingsmelding om dyrevelferd

Regelverket for hold av gris er tydelig og gir ikke rom for den type grisehold som det vises til på NRK. Dette er et ansvar som aller først ligger på næringen selv. Enhver grisebonde, og ikke minst bondeorganisasjonene og næringsmiddelindustrien, må ta dette på alvor. Vi ser også at det er nødvendig å få Mattilsynet enda tettere på næringen, og derfor er det bra at Mattilsynet allerede har økt bruken av uvarslede tilsyn. Ferske tall fra årets første tertial viser at om lag 2/3 av tilsynene på gris nå er uvarslet, og det er en riktig utvikling for å avdekke hvordan forholdene reelt sett er.

LES OGSÅ: Tanja Holmen: – Jeg er sjokkert over norsk grisehold

Med Høyre i regjering har vi etablert dyrepoliti i alle landets fylker for å alvorliggjøre dyremishandling mot både produksjonsdyr og kjæledyr. Samarbeidet mellom politiet og Mattilsynet bidrar til at færre dyrekrimsaker blir henlagt. Det er nå er viktig at politiet kobler seg på saken NRK nå har løftet fram for å undersøke hvorvidt direkte straffbare forhold har forekommet. Vi må bruke alle virkemidler for å komme denne type dyremishandling til livs. Høyres landsmøte vedtok for noen uker siden flere programpunkter som løfter fram dyrevelferd:

 • Vi vil ha høye krav til dyrevelferd for alle husdyrslag.
 • Vi vil øke strafferammen for grove brudd på dyrevernsloven og øke bøtesatsene for grovt uaktsomme brudd på loven.
 • Dyreeiere som ikke etterkommer pålegg fra myndighetene etter brudd på dyrevelferdsloven bør lettere fratas dyr og nektes å drive.

LES OGSÅ: – Om vi hadde behandlet en hund på samme måte som vi behandler gris, ville det ventet fengselsstraff

At dyr skal ha det godt er en grunnleggende verdi. Samtidig er dette et konkurransefortrinn for norsk jordbruk. Norge er i utgangspunktet et land hvor bønder utøver høy dyrevelferd og det har vært rettet stor oppmerksomhet rundt dyrenes velferd. NRKs programinnslag viser likevel at det er nødvendig å ta nye grep.

 • Guro Angell Gimse (Trøndelag),
 • Margunn Ebbesen (Nordland),
 • Torill Eidsheim (Hordaland),
 • Frida Melvær (Sogn- og Fjordane),
 • Ingunn Foss (Agder),
 • Margret Hagerup (Rogaland),
 • Elin Rodum Agdestein (Trøndelag),
 • Bente Stein Mathisen (Akershus),
 • Marianne Synnes Emblemsvåg (Møre- og Romsdal),
 • Anne Kristine Linnestad (Akershus),
 • Liv Kari Eskeland (Hordaland),
 • Solveig Sundbø Abrahamsen (Vestfold og Telemark),
 • Kristin Ørmen Johnsen (Buskerud),
 • Ingjerd Schou (Østfold),
 • Aase Simonsen (Rogaland),
 • Lene Westgaard-Halle (Vestfold og Telemark),
 • Marianne Haukland (Troms- og Finnmark),
 • Anna Molberg (Hedmark),
 • Kari-Anne Jønnes (Oppland)

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe


På forsiden nå