Ja, vi har systemer og kvalitetskrav for å sikre gode boforhold på sykehjemmene våre

Vi vil legge til rette for medvirkning av beboeren selv eller nærmeste pårørende ved utforming og evaluering av tjenestene våre.

Ansatte har stort fokus på ernæring, og prøver det ytterste å tilby mat som beboeren liker, skriver kommunalsjef Siri Ekle Skaanes som svar på et tidligere innlegg.  Foto: Sindre Vartdal

Saken oppdateres.

Dette er et svar på innlegg av Siw Meland Brevik 31. mai.

Trondheim kommune ønsker å ha en god dialog med pårørende og andre nærpersoner om innholdet i tilbudet, og hvilke forventninger det er rimelig å ha når en person man er glad i flytter til et helse- og velferdssenter. Vi setter pris på tilbakemeldinger og beklager at du ikke har fått svar på dine spørsmål.

LES OGSÅ: Vi forventer at kommunen bedrer forholdene ved sykehjem

Alle helse- og velferdssenter forholder seg til gjeldende lovverk, nasjonale retningslinjer og lokale kvalitetskrav for tjenesteområdet. Dette gjelder både kommunale og private helse- og velferdssenter. Det er utarbeidet en serviceerklæring for sykehjem som også omhandler renhold. Den ligger tilgjengelig på enhetens nettside.

Helse- og velferdssenter og helsehus i Trondheim kommune følger en felles grunnleggende renholdsstandard. Beboerrom rengjøres to dager hver uke (en gang med full rengjøring, og den andre gangen et tilsynsrenhold). Bad og toalett rengjøres tre ganger i uka. Det gjøres alltid individuelle vurderinger av hvor ofte det er behov for renhold, avhengig av beboers behov og sykehjemmets utforming. Om det oppstår behov for rengjøring på tidspunkt utenom faste avtaler med renholdspersonell, vil helsepersonell ta seg av dette.

Når det gjelder besøk, har vi hatt felles retningslinjer for dette under hele koronapandemien. Retningslinjene er utarbeidet i et samarbeid mellom brukerråd ved helse- og velferdssenter, sykehjemsoverlege og kommunedirektørens fagstab. Det har vært en utfordring å få gjennomført en helt lik praksis ved besøk, da helse- og velferdssentre er ulikt utformet. Noen har store beboerrom der det er mulig å holde kravet til avstand for flere besøkende. Andre hus har små rom der det ikke er mulig å være mange på besøk på rommet. Alle enheter har forholdt seg til retningslinjer fra FHI, og lagt til rette for besøk av de 2–3 nærmeste pårørende og fullvaksinerte.

Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene skal sikre at personer får ivaretatt sine grunnleggende behov med respekt for den enkeltes selvbestemmelsesrett, egenverd og livsførsel. Det vil være en kartlegging av individuelle behov som danner grunnlaget for tilpasset hjelp ved personlig hygiene, av- og påkledning, renhold av klær og rom, og hvilke aktiviteter som skaper livsglede og mening for den enkelte i hverdagen. Alle helse- og velferdssentre er sertifisert som livsgledehjem, og må godkjennes etter gitte kriterier. Det lages en individuell aktivitetsplan for den enkelte ut fra interesser og behov.

LES INNLEGGET: – Jeg er konstant engstelig for min mor på sykehjemmet

Kommunedirektøren legge årlig frem en kvalitetsmelding for eldreomsorgen for bystyret. Dette er en vurdering av kvaliteten på ulike kriterier, og resultatet brukes til kvalitetsutvikling. Tannhelse er et av kriteriene som vurderes. Det viser om langtidsbeboere er blitt vurdert eller behandlet av tannhelsepersonell siste 12 måneder, og om de får hjelp til å kontakte tannlege ved behov. I tillegg registrerer tannpleier belegg- og slimhinneindeks (BSI) ved årlig kontroll av beboerne. Rapport for alle sykehjem lages i samarbeid med Fylkestannlegen.

Kosthold er et annet kriterium som måles. Det viser hvor stor andel av beboerne på sykehjem som har fått kartlagt sin ernæringsstatus i løpet av de siste 12 måneder. Beboerne blir spurt om de får nok mat i løpet av dagen, og om maten de får er appetittvekkende. Middager bestilles av kommunens produksjonskjøkken. Det er alltid mulighet for å bestille et alternativ til hovedmenyen for å få mat man liker. Hvis man ikke ønsker noen av alternativene, har ansatte mulighet til å tilberede annen mat.

LES SAKEN: Bygge-ja for 100 eldreplasser i Klæbu

Ansatte har stort fokus på ernæring, og prøver det ytterste å tilby mat som beboeren liker. Kvalitetsmelding for eldreomsorgen ligger tilgjengelig på kommunens nettside for alle som er interessert.

Avslutningsvis ønsker jeg å understreke at vi vil legge til rette for medvirkning av beboeren selv (eller nærmeste pårørende) ved utforming og evaluering av tjenestene som ytes.

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe

På forsiden nå