Syklister, gående, biler og busser må dele Byåsveien

Hovedfartsåren mellom sentrum og Byåsen i Trondheim trafikkeres daglig av over 12 000 kjøretøy.   Foto: MARTIN ANDERSEN (ARKIVBILDE)

Saken oppdateres.

Jeg har med interesse lest de siste ukers avisoppslag om pågående utredning av tiltak for å bedre trafikksikkerhet i Byåsveien 28. april, 10. mai og 30. mai).

I 2021, i en by med stort politisk fokus på byfortetting, men også på nullvekst i biltrafikk, må byen vår ha en god blanding av ssyklister, bilister, fotgjengere, og busspassasjerer. Vi må derfor i noen tilfeller finne kompromiss slik at alle grupper blir ivaretatt. Det må være mulig å komme seg trygt fram, uansett på hvilken måte man ferdes. Det er vanskelig å forstå at byfortetting og nullvekst er mulig uten at det økende transportbehovet i større grad flyttes til mindre arealkrevende transport (fotgjengere, (el)sykkel, sparkesykkel), og til kollektivtransport og evt. samkjøring i bil. Dette kan man få til i Byåsveien. Med politisk vilje, og beslutninger tatt basert seg på fakta og ikke følelser.

Poul Heegaard, daglig bruker av Byåsveien 

LES OGSÅ: Ny løsning kan bevare fire kjørefelt i Byåsveien

De nevnte oppslagene fokuserer sterkt på de antatt negative konsekvensene for bilister (og på busser), uten noen form for reelle fakta som understøtter disse antakelsene om konsekvensene. Det er for lettvint av Tore O. Sandvik å påstå at busstrafikken vil nærmest stoppe opp hvis ett felt av Byåsveien benyttes til fotgjengere og syklister. Det er fortsatt tre felt igjen til bil og buss, og det er fortsatt plass til separat kollektivfelt i nordgående (nedover) retning hvor behovet er størst ettersom man kjører mot en flaskehals og ikke fra slik man gjør i sørgående retning. Uten å henvise til fakta som viser at busstrafikken blir lidende bli dette kun spekulasjoner.

Trafikktelling og måling av fart utført av Statens vegvesen viser at det er fart og ikke kø som er problemet med Byåsveien. Det ble målt en gjennomsnittshastighet på 62 km/h, og med kun 15 prosent (!) av kjøretøyene innenfor lovlig fartsgrense (50 km/h).

LES OGSÅ: Dette er alternativene for sykkelløsning i Byåsveien

Spekulasjoner og påstander som gjengitt i disse artiklene, minner om de udokumenterte påstandene (også gjengitt i Adressa en gangen) før Innherredsveien ble en miljøgate. Så vidt jeg vet så ble ikke konsekvensene slik som kritikerne uttrykte, men tvert i mot så vi en økning i sykkeltrafikk, bedring i bussavvikling, og reduksjon i biltrafikk. Det er vel dette nullvekstmålet sikter mot?

Det som ikke belyses er de positive konsekvensene for trafikken. Hvordan ser de fem tiltakene faktisk ut, i mer detalj enn at det skal tas/ikke tas areal fra bilveien? Hva er de faktiske konsekvensene for trafikkavviklingen? I hvilken grad blir bussavviklingen påvirket av disse tiltakene (hvis kollektivfeltet beholdes i nordgående retning, evt. i tillegg ikke å tillate el-biler der)? Hvordan vil det påvirke trafikksikkerheten for syklister og fotgjengere (også de som er på vei til/fra bussen)? Vil sykkeltrafikken slik som i Innherredsveien med tilsvarende reduksjon i biltrafikken? Hvordan vil biltrafikken påvirkes? Jeg tenker på både hvor raskt de ulike trafikkantene kan forflytte seg, og hvor trygt det er.

LES OGSÅ: Går hardt ut etter utspill om Byåsveien: - Helt uakseptabelt

Dette er bare at noen få av det spørsmål som bør stilles (og sikkert blir) i en objektiv utredning av alternativene som nå pågår. La de som er satt, med mandat fra politikerne, til å utrede dette få lov til å gjøre det, og presentere objektive vurderinger basert på fakta, uten utidig innblanding og spekulasjoner basert på følelser og tendensiøs fremstilling i avisa. Først da har man et grunnlag til å ta bærekraftige beslutninger.

I 1964, da Byåsveien ble bygget var verden og byen vår fullstendig annerledes, og kravene til vei også. Veien ville i dag ikke bli bygget som en «4-felts vei gjennom boligområde uten mulighet for sikker ferdsel for fotgjengere og syklister» (sitat Statens vegvesen). Det er på tide å forlate 60-tallets tenkning og huske på at i 2021 så lever vi i en by med politisk vedtak om byfortetting, men også med vedtak om nullvekst i biltrafikk.

La oss fatte beslutninger som baserer seg på fakta og ikke følelser, og som er bærekraftig og verdig en by i vekst og med fortetting.

Så, kjære medtrafikanter: Vis respekt for at andre velger et annen framkomstmiddel enn deg, og la alle kunne ferdes på vei dit vi skal på en trygg måte, uansett om vi velger å være syklist, bilist, fotgjenger (evt. på vei til/fra bussen), motorsyklist, eller busspassasjer.

Med hilsen en som er både syklist, bilist, fotgjenger, og busspassasjer, og som ferdes og observerer Byåsveien daglig på nært hold.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Skrive for Midtnorsk debatt? Les mer her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe!

På forsiden nå