Vi burde ha en felles interesse av et aktivt skogbruk

Jeg håper mitt innlegg har gitt, Kroksæter med flere, en forklaring og et kunnskapsløft, på hva som er forvaltningsgrunnlaget og mulighetene i norsk skogbruk, skriver debattanten.   Foto: PRIVAT

Saken oppdateres.

Jeg registrerer at Kroksæter i sitt innlegg på debattsiden i Adressa 4. juni kommer med sterke meninger om skogsdrift i Orkladalføret og generelle betraktninger rundt skogbruk og forvaltning av skog. Jeg kjenner ikke den spesielle saken i Orkdal og skal ikke kommentere den, men vil på generelt grunnlag beklage at enkelte aktører i tømmermarkedet ikke alltid følger gjeldene lover og regler knyttet til forvaltning av skog.

LES OGSÅ: Næringen der bukken passer havresekken

Kjetil Kroksæter fra Naturvernforbundet tok opp temaet forvaltning av skog. Nå får han svar fra en skogbruker i Hommelvik.   Foto: KJETIL KROKSÆTER

Jeg vil likevel kommentere og påpeke noen av Kroksæters påstander i hans innlegg vedrørende forvaltning av skog generelt.

Alle som driver med omsetning av tømmer og forvaltning av skog skal være miljøsertifiserte. (Skogandelslag, skogeiere og selskap som driver innen denne bransjen.)

Dette innebærer at skogeiere som vil drive et økonomisk og bærekraftig skogbruk må ha godkjente driftsplaner. Disse er basert på bærekraftprinsippet, samtidig som at skogarealet er vurdert av biologisk kompetanse og nøkkelbiotoper er registrert og underlagt båndlegging. Brudd på skogeiers miljøansvar straffes hardt.

Skrive for Midtnorsk debatt? Les mer her!

Kroksæter er sterkt engasjert i Naturvernforbundet, og min oppfordring til han og denne organisasjonen er: Isteden for å baksnakke uheldige enkelthendelser i skogbruket bør vi ha felles interesse av å se mulighetene av å drive et aktivt skogbruk, ei næring som er basert på fornybare ressurser og en næring som lever av og med naturen. Naturvernforbundet må vel se fordelen av å benytte fornybare ressurser som trevirke framfor materialer og energi basert på fossile ressurser.

Jeg regner med at Kroksæter har satt seg inni fotosyntesen, man må ikke være rakettforsker for å forstå skogens betydning i klimasammenheng. Naturvernforbundet og Kroksæter bør være klar over at skogen i Norge hvert år vokser, har en tilvekst, på 23 millioner m3, men vi forbruker bare 11 millioner m3. Dette betyr en enorm netto binding av CO2, samtidig benytter vi avvirket skog til bærekraftige produkter som trelast, bioenergi og papir.

Ved Borregaard industrier drives en utstrakt utvikling av produkter basert på trevirke, vi går en spennende framtid i møte.

Jeg håper mitt innlegg har gitt, Kroksæter med flere, en forklaring og et kunnskapsløft, på hva som er forvaltningsgrunnlaget og mulighetene i norsk skogbruk. Her bør skogbruket ha mange felles interesser med blant annet Kroksæter og Naturvernforbundet.

Skoglig hilsen!

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe!

På forsiden nå