Godsterminalen må bort fra Brattøra

Vi har nå endelig en mulighet til å få på plass en ny terminal som både næringslivet ønsker seg og som er realiserbar, skriver de to Høyre-politikerne.  Foto: Adresseavisen

Saken oppdateres.

Regjeringspartiene har i behandlingen av NTP slått fast at vi ønsker å fremskynde realiseringen av ny godsterminal i Trondheimsregionen på Heggstadmoen. I praksis betyr dette forslaget at vi kan få en ny godsterminal på plass i løpet av sju år. Dermed kan Brattøra frigjøres for byutvikling, grønn transport på jernbane blir mer konkurransedyktig. Det er bra for miljø, klima, folk og næringsliv. Kampen for ny terminal har gått i 40 år. Vi har nå endelig en mulighet til å få på plass en ny terminal som både næringslivet ønsker seg og som er realiserbar.

LES OGSÅ: Endelig håp om ny godsterminal

Når muligheten er her, hviler det et stort ansvar på Arbeiderpartiet om de nå avviser en ny terminal på Heggstadmoen, og heller ønsker å kaste godsterminal og frigjøring av Brattøra ut i nye runder med årelange utredninger. Prosessen mot ny godsterminal har vært lang. Forsøket på å plassere den på Leangen stoppet i 2002. Så ble en prosess om valg mellom Torgård og Søberg forsinket av Ap da fylkesordfører Tore O. Sandvik kastet bort mange år på å lete etter en plassering ved fjorden nord for Trondheim. Det til tross for at en samstemt transportnæring sa at terminalen må ligge sør for byen.

I Nasjonal transportplan i 2017 ble det konkludert med at terminalen skulle ligge på Torgård. Videre planlegging skulle gjøres mot slutten av 2020-tallet. Siden den gang har vi fått ny kunnskap. Kunnskap om kostnadene ved realisering av ny terminal på Torgård og om potensialet på Heggstadmoen. Kostnadene ved å realisere en ny terminal på Torgård koster omtrent ti milliarder kroner. Flere tunge næringsaktører peker på at de ønsker at terminalen skal realiseres på Heggstadmoen. Dessuten er det investert noen hundre millioner i Heggstadmoen som gir økt kapasitet for godshåndtering.

LES OGSÅ LEDEREN: Heggstadmoen eneste aktuelle alternativ

Å tro at Ap eller andre kommer til å bruke ti milliarder på Torgård er urealistisk. Derfor er nå eneste alternativ for å samle terminalen og frigjøre Brattøra, er å bygge Hegstadmoen. Hovedargumentet mot Heggstadmoen er støy i Heimdals-området. Dette må tas på alvor og løses. Det må sikres gode løsninger mot støy, og disse må på plass uavhengig av ny terminal. Støyutfordringene vil også komme med den økningen i persontogtrafikken som både Høyre og Ap ønsker seg. Også veitilknytningene må løses på en god måte.

Det hviler et stort ansvar på Arbeiderpartiet om de avviser en løsning for å frigjøre Brattøra og sikre en grønn godsløsning store næringsaktører er avhengig av og ønsker seg. Særlig når de ikke samtidig har en realistisk løsning for ny terminal. De setter ikke av penger til ny terminal. Med Ap's alternativ vil den 40 år lange kampen for bedre godshåndtering i Trøndelag igjen bli skjøvet ut i tid. Godstransporten øker fremover, og mer bør over på bane om vi skal lykkes med det grønne skiftet.

Følg Adresseavisen Midtnorsk debatt på Facebook

På forsiden nå