Hvorfor skal vi tillate overgrep mot den verdifulle hverdagsnaturen?

Slik planene for Ocean Space Centre foreligger, vil skogen ende brått i en 17 meter høy vegg, skriver debattanten.   Foto: Privat

Saken oppdateres.

Her om dagen var jeg på tur med 12-åringen min i Tyholtskogen, i friområdet Spruten like ved Valentinlyst senter. Dette var første gang vi gikk inn i skogen sammen, for dette er barnas domene. Hit pakker barna med seg kakao og matpakke, og går på tur uten voksne. Det er en skog som barna kjenner bedre enn sine foreldre. Datteren min viste meg lure gjemmesteder, stedet hvor hun og venner pleier å lese bok, og steder hvor det vokser «rare sopper» på gamle trestubber (se bildet). Om vinteren blir bakkene rundt skogen til et eldorado for vinterlek.

Sopp og planter er spennende for unge som leker i skogen.  Foto: Privat

LES OGSÅ: Kjære NTNU, 500 meter forskjell kan ikke være avgjørende!

Nå kjemper både barn og voksne for at Tyholtskogen med tilhørende friområde skal skånes for nedbygging. Slik planene for Ocean Space Centre foreligger, vil skogen ende brått i en 17 meter høy vegg. Veggen vil skyggelegge skogbunnen, og strekke seg helt ut til toppen av akebakken. Friområdene på toppen av akebakken, inkludert svært gamle trær av ask (se bildet) og svartor går tapt.

Tyholtskogen har mange gamle trær.  Foto: Privat

LES OGSÅ: – Ocean Space bør ligge i Trondheimsfjorden, ikke på Tyholt

Ocean Space Centre selges inn som nødvendig for å utvikle bærekraftige løsninger for fremtiden. I sin iver etter penger over statsbudsjettet glemmer NTNU og Sintef en viktig ting, bærekraft er mer enn fine ord i et strategidokument og penger til forskning. Bærekraft er valgene vi tar mellom nybygg og rehabilitering og mellom nedbygging eller bevaring av natur.

Bærekraft handler også om de valgene vi tar i dagliglivet. I skogen vokser blant annet alm, ask og lind sammen med mer vanlige trær som osp og rogn. Her finnes bokfink, gransanger, ringdue og kornkråke. På turen vår observerte vi blåmeis inne i skogen, mens fiskemåker og en liten flokk stær lette etter insekter i enga i utkanten av skogen. Dessverre observerte vi også slirekne like ved den litt vel tilrettelagte dumpingplassen hvor både strøsand og annet avfall fra NTNUs parkanlegg ser ut til å bli dumpet. Er ikke NTNU i stand til å ta ansvar for bærekraftige løsninger lokalt?

LES OGSÅ: I 2008, før Snøhetta ble engasjert, viste Adresseavisen frem hvordan Ocean Space ville se ut fra skissene til tegner, illustratør og kunstner Bjarne Stenberg

Tilliten til NTNU som aktør i byutviklingen er nå temmelig tynnslitt. Hvorfor skal vi tillate NTNU/Sintefs overgrep mot både folk og natur, det Arne H. Bysveen beskriver som ett av de største inngrepene som planlegges gjennomført i en norsk bydel noen gang? Hvilke andre aktører får så frie tøyler til å ødelegge nærmiljøet til så mange mennesker for – ja for hva da egentlig? Her skal så å si all bygningsmasse rives for å bygge nye og større bygg, og med akkurat de samme funksjonene som før. Ingen flere ansatte og studenter, bare større bygg. Ikke engang sprenggropa til det gamle sjøgangsbassenget skal gjenbrukes, for Sintef stiller krav om at driften opprettholdes under bygging av nye basseng.

Kjære politikere, dere har ansvar for at byutviklingen i Trondheim er bærekraftig. Dere har vedtatt en byutviklingsstrategi som skal sikre at hverdagsnaturen vernes om og videreutvikles. Når NTNU og Sintef ikke evner å tenke bærekraft lokalt, så må dere ta ansvar. Det vil hjelpe om dere sikrer en tilstrekkelig vernesone rundt hele skogen, sier nei til å grave fordrøyningsanlegg gjennom skogen, og opprettholder vedtaket om at anleggsveien ikke skal gå gjennom friområdet. Om ikke annet slik at nye generasjoner barn og unge får trygge nærmiljø de kan utforske på egen hånd.

Når støyen stilner etter en 6–7 år lang anleggsperiode, er mine barn uansett for store til å leke gjemsel i Tyholtskogen, eller det som blir igjen etter sprengning, anleggsveier og bygging ut i friområdet. I mellomtiden får de orkesterplass til NTNU og Sintefs overgrep mot barndommens gjemmesteder, trær og lekeområder. Spruten slik de kjenner den, går tapt.

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook

På forsiden nå