Helsefagarbeider svarer Rita Ottervik: Mangel på helsepersonell er et nasjonalt problem

  Foto: Espen Bakken

Saken oppdateres.

- Men det som bekymrer meg, er at vi er i en situasjon med knapphet på helsepersonell, sier Rita Ottervik til Adresseavisen om mangelen på sykehjemsplasser i Trondheim. Jeg deler bekymringen – vi er mange som deler denne bekymringen med deg, Rita. Dette er ikke et unikt problem for Trondheim kommune, dette er et problem som man har i hele landet. Ifølge Navs Bedriftsundersøkelse for 2021, er det estimert med en mangel på 1900 helsefagarbeidere, 6950 sykepleiere og 600 vernepleiere. Dette er et estimat for den mangelen vi vil ha i 2021, men vi vet at mangelen vil fortsette i flere år fremover dersom ikke noe gjøres.

LES OGSÅ OPPSLAGET ADRESSA MANDAG: - Vi kan ikke gå inn i sommeren med en slik situasjon

LES OGSÅ: Sykehjemsledelsen sendte bekymringsmelding etter at ansatte sa opp

Helt siden i høst har St. Olavs hospital hatt altfor mange utskrivningsklare pasienter liggende. De fleste venter på sykehjemsplass i Trondheim. Nå er sykehusdirektør Grethe Aasved bekymret for situasjonen. I dette innlegget svarer en helsefagarbeider.  Foto: TERJE SVAANDet er ikke lengre slik at hjemmetjenesten i en kommune kan ta med seg sine to eneste pasienter på tyttebærtur en dag hvor været er pent. Kommunene har fått ansvar for innbyggere med svært komplekse behov og må utføre oppgaver som tidligere var forbeholdt intensivavdelingene. Dette krever at man har nok kompetente ansatte til å ta imot pasientene i kommunene. Har man ikke det, blir konsekvensen slik som den er for St. Olavs hospital og flere andre sykehus i Norge: Pasientene kan ikke skrives ut fordi kommunene ikke har nok kompetent helsepersonell til å ta imot dem i kommunen. Det betyr at de ikke kan skrives ut, og at de da tar opp plasser i spesialisthelsetjenesten, som må prioritere etter beste evne.

I Norge ønsker vi at alle skal ha mest mulig likeverdige helse- og omsorgstjenester – uansett hvor man bor i landet. Vi har 356 kommuner i Norge som må levere helse- og omsorgstjenester av ypperste kvalitet. For å få til det, er man avhengig av kompetent helsepersonell. Knappheten på helsepersonell er ikke unikt for Trondheim kommune, det gjelder for alle kommunene i vårt langstrakte land. Jeg har også fått fortalt fra ulike kommuner at det er vanskelig å få tak i helsefagarbeidere og sykepleiere fra utlandet gjennom bemanningsbyrå.

LES OGSÅ: Sykehjemsledelsen sendte bekymringsmelding etter at ansatte sa opp

Helsepersonellkrisen er ingen sak som hver enkelt kommune kan løse – det er en nasjonal krise og det krever at nasjonale myndigheter setter i gang med tiltak for å rekruttere og mobilisere helsepersonell. Vi mister for mange underveis i utdanningsløpene og i de første årene etter fullført utdanning, både (uunnværlige) helsefagarbeidere, sykepleiere og vernepleiere med livsnødvendig kompetanse.

Dette er alvorlig, og det representerer en stor trussel for pasientsikkerheten. Jeg skjønner ikke annet enn at det bør gå av noen meget høylytte alarmer på noen kontor i Oslo. Det nytter ikke med halvhjerta forsøk for å skaffe 9450 helsefagarbeidere, sykepleiere og vernepleiere til kommunenes livsnødvendige tjenester. Vi trenger handling nå med en gang – ikke i neste uke.

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe

På forsiden nå