La oss bli konkrete: 11 tiltak for bærekraft

Bærekraft er i ferd med å bli et minstekrav for bedrifter, ikke bare en konkurransefordel, mener Ann-Kristin Ytreberg og Stine Vintervoll i Stiftelsen Miljøfyrtårn.   Foto: Eide foto og Erland Grøtberg

Saken oppdateres.

Dette er ikke nok et innlegg om viktigheten av at næringslivet blir mer bærekraftig. De fleste har skjønt det nå. Dette er et innlegg om tiltakene vi mener alle bør gjøre i egen bedrift. Både av hensyn til miljøet og sosiale forhold, men også for å stille til startstreken i kampen om kundene. For bærekraft er i ferd med å bli et minstekrav i alle bransjer, ikke bare en konkurransefordel.

LES OGSÅ: Er sydenturene en «menneskerett»?

Jobben vår i Stiftelsen Miljøfyrtårn sentrerer seg rundt tusenkronersspørsmålet: Hva kan bedrifter gjøre for å bli mer bærekraftige? Svaret vårt er at man må ta tak i miljøpåvirkningen til bedriftens drift og produkter. Nøkkelordene er avfallsreduksjon, energieffektivisering, grønnere innkjøp, utslippsfri transport og bedre arbeidsmiljø. For å hjelpe våre 7600 sertifiserte bedrifter i å bli enda bedre innen dette, lanserer vi oppdaterte sertifiseringskriterier og hjelpeverktøy som vil gjelde både små og store bedrifter i 80 bransjer. Kriteriene er nå på høring hos miljofyrtarn.no med frist 17. juni, og lanseres mot slutten av året, men her er hovedtrekkene:

  • Kartlegg hva som er de vesentlige klima- og miljøaspektene i drift og varer/tjenester. Vurderingen skal være grunnlaget for å utarbeide mål, indikatorer, statistikk og tiltak.
  • Utarbeid og offentliggjør bedriftens klimaregnskap
  • Bruk klima- og miljøinformasjon i beslutningsmøter
  • La ansatte få opplæring i bedriftens arbeid med bærekraft. Det er blant annet viktig for at ansatte skal kunne veilede kunder om mer bærekraftige varer, vedlikehold, reparasjon og ombruk.
  • Avfallssystemet skal være tilpasset avfallstypene som oppstår i drift. Beskriv avfallssystemet i en skriftlig plan og gi opplæring.
  • Sett mål med konkrete tiltak for hvordan dere kan redusere avfallsmengdene. Det kan skje ved behovsreduksjon og økt ombruk.
  • Få oversikt over vesentlige leverandører og vesentlige innkjøpte varer og tjenester. Sett mål med tiltak for bærekraftig innkjøp. Ha en innkjøpsrutine som sikrer at miljømålene blir ivaretatt, og still krav til leverandørene. Et bærekraftig innkjøp tar hensyn til klima og miljø, samt menneskerettigheter og trygge arbeidsforhold for de som leverer og produserer varen/ tjenesten.
  • Ha oversikt over totalt energiforbruk. Sett mål med tiltak for å redusere energibehov og bruk av ikke-fornybare energikilder (olje, kull, gass)
  • Inkluder retningslinjer for å fremme likestilling, mangfold og inkludering i personalhåndboken. Rutine for varsling av kritikkverdige forhold skal også være med.
  • Er du styremedlem, eller har bedriften bestemmende innflytelse over datterselskap? Gjerne be om at selskapet skal: 1) Øke styrets kompetanse på bærekraft ved å vektlegge dette i valg av nye styremedlemmer. 2) Øke mangfold i styresammensetningen på grunnlag av kjønn, etnisitet, alder, funksjonsevne eller kombinasjoner av disse grunnlagene

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Bedrifter av alle størrelser er viktige for å skape et mer bærekraftig samfunn. Husk at 9 av 10 norske virksomheter har mindre enn 100 ansatte og står for nær halvparten av all verdiskaping. Vi kan alle bidra i egen drift og ved valg av leverandører, varer og tjenester. I tillegg er det gode ringvirkningseffekter av å gi kunnskap til ansatte og kunder.

Følger alle norske bedrifter disse 11 konkrete tiltakene, kommer vi langt i å gjøre næringslivet og Norge mer bærekraftig.


Podkast

På forsiden nå