Plastsvineri i Bymarka

Jeg antar at det er «Miljø»-pakken som bekoster svineriet, det vil si nok en gang er det privatbilistenes bompenger som brukes til å rasere natur og miljø, skriver debattanten.   Foto: PRIVAT

Saken oppdateres.

Jeg antar at det er Trondheim kommune som har lagt ut noen kilometer plastrør samt noen kvadratkilometer plastnett og plastfibermatter i Bymarka, der det også er anlagt digre vegtraseer, antakelig for å kunne frakte kommunens tunge maskineri for å fortsette vandalismen lenger inn i marka ...

Etter vanlig kommunalt sjuskearbeid ligger mye av svineriet åpent i dagen, utsatt for slitasje av vær og vind, dyr og mennesker.

År om annet havner nok noen tonn plastpartikler i grunnvannet som etter hvert renner ut i bekker og vassdrag, og ender i sjøen.

Jeg antar at det er «Miljø»-pakken som bekoster svineriet, det vil si nok en gang er det privatbilistenes bompenger som brukes til å rasere natur og miljø.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Skrive for Midtnorsk debatt? Les mer her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe!

På forsiden nå