Si ifra om vold mot eldre!

Høyre-politikere ber familie og naboer varsle dersom de oppdager vold og overgrep mot eldre.  Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen

Saken oppdateres.

Altfor mange eldre utsettes for vold, og denne uken markeres verdensdagen for vold og overgrep mot eldre. Mellom fem og åtte prosent av eldre over 65 år melder at de har blitt utsatt for vold det siste året. Dette tilsvarer opp til 76 000 eldre. Vi må bli enda mer bevisste på at dette faktisk skjer, fordi dette er en gruppe som sjeldent sier ifra.

LES OGSÅ: Snart blir det meldeplikt om vold mot eldre på institusjon

Mørketallene er høye. Eldre ønsker ikke å snakke om det som skjer, fordi det ofte er et familiemedlem eller noen som den eldre står i et avhengighetsforhold til som utøver volden. Derfor må vi alle som står rundt, fra sykepleiere til naboer og familiemedlemmer, være ekstra oppmerksomme.

Hvilken type vold skal vi så se etter? Vold er ikke bare fysisk, det kan være psykiske overgrep, seksuelle overgrep, men også økonomisk vold. Økonomisk vold er kanskje mer ukjent. Opplever du at eldre hinter om at penger eller eiendeler blir borte, den eldre plutselig oppretter testamente, slik at nye «venner» eller andre blir begunstiget, eller at personen uten grunn har dårlig råd, er det grunn til å undersøke nærmere. Det kan dreie seg om økonomiske overgrep.

LES OGSÅ: Vi må holde oss hjemme i kampen mot ensomheten

Det er også grunn til å være ekstra oppmerksom dersom det viser seg at eldre har vært utsatt for alvorlig fysisk vold eller seksuelle overgrep tidligere i livet. En undersøkelse fra Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress viser at disse er mer voldsutsatte også i eldre år.

Viktige forebyggende tiltak som gir anledning til både å forebygge og avdekke overgrep mot eldre, er innført. Kontakttelefonen «Vern for eldre» gir råd og veiledning, krisesentrene er et viktig tilbud for eldre og det er satt inn tiltak for å øke kompetansen i kommunene. Modellen «TryggEst» er et nytt verktøy for å forhindre, avdekke og håndtere vold og overgrep mot voksne som i liten grad kan beskytte seg selv. Pilotprosjekt har foregått i 12 kommuner med gode resultater.

LES MER: Karin bor alene og kan bare ha tre nære – nå er vennelista full

Det er likevel behov for å løfte bevisstheten enda noen hakk, og vi må oftere stille spørsmål når vi er i kontakt med eldre. Vold mot eldre er et alvorlig samfunns- og folkehelseproblem som vil øke i omfang i takt med at vi stadig blir flere eldre. Husk, enhver er forpliktet til å si ifra om vold og overgrep for å avverge at dette gjentas. Dette gjelder også eldre. Avverging kan skje ved å varsle politiet eller ved å ta kontakt med kommunen. Vi har ingen tid å miste. Eldre fortjener en verdig alderdom.

Følg Adresseavisen Midtnorsk debatt på Facebook

På forsiden nå