Leve kunsthåndverket!

Den materialbaserte kunsten er i vinden, er i tiden. Kunsthåndverk har kommet sterkt tilbake i en digitalisert verden, der det taktile har gått tapt., skriver Tovelise Røkke-Olsen (bildet )og Axel Becker  Foto: Unni Skoglund

Saken oppdateres.

Norske Kunsthåndverkere i Midt-Norge har markert sitt syn når det gjelder den såkalte museumssaken i Trondheim på et seminar sist høst. Det viktigste for oss er en bred debatt og faglige vurderinger om spørsmål som angår kunstindustrimuseet og kunstmuseets framtid i Trondheim. Vi er også åpne for at en eventuell sammenslåing av Kunstindustrimuseet i Trondheim og Trondheim kunstmuseum vil kunne innebære fordeler i form av felles administrasjon og/eller magasiner. Hvis man tar hensyn til bærekraft, gjenbruk og utnyttelse av eksisterende lokaler, som det finnes mange av i denne byen, rettes fokuset også på opprettholdelse og bevaring av den eksisterende, museale bygningsmassen.

Helt uavhengig av den bygningsrelaterte diskusjonen, altså om hvor hvilket museum skal stå og hvor mye av det eksisterende skal tas vare på eller ikke, er NK Midt-Norge veldig opptatt av selve faget vårt som sådan, selve kunsthåndverket. For oss er dette en hjertesak. Hjertet, eller sansene om du vil, for her snakker vi også om det taktile. Det vi kan føle når vi tar på ulike materialer, om sanselighet, om lengsel etter harmoni og skjønnhet. Kvaliteter som utgjør viktige bærebjelker i vår eksistens og det å være et menneske. Den materialbaserte kunsten er i vinden, er i tiden. Kunsthåndverk har kommet sterkt tilbake i en digitalisert verden, der det taktile har gått tapt.

LES OGSÅ: Et synlig, dynamisk og framtidsrettet museum i 2030

Kontakten med materialene, både visuelt og praktisk, som er en naturlig del av livet på denne planeten, har blomstret opp igjen og markert seg gjennom en konkret lengsel. Vi vil ha kontakt med leiren, med ullen og fibrene, med skinn, med metall og tre. Dette iboende behovet har blitt undertrykt i den digitaliserte verden, men markerer seg sterkt nå. Dette viser seg blant annet gjennom at praktiske, håndverksbaserte kurs er i vinden.

LES OGSÅ: Et nytt museum for kunst og design skal løfte blikket

Folk reiser langt for å komme i kontakt med materialene igjen. Det kommer forespørsler av interesserte som uttrykker sin lengsel, og som etterkommer behovet idet de oppsøker steder der det er å finne, selv om de må reise langt. Vi har praktikanter på verkstedene. Vi tar imot skoleelever og kunststudenter som ønsker mer av det lille de får av praktisk relatert håndverk og kunst. Behovet lar seg ikke undertrykke lengre, og spesielt blant de unge ser vi dette, kombinert med et nytt syn på planeten og vår framtid her. Her ligger det en stor sjanse for Trondheim by, for Midt-Norge og hele nasjonen for den saks skyld. Å markere kunsthåndverket, å løfte det fram og dyrke det. Både visuelt og praktisk. En unik mulighet, hvis dette gjøres riktig.

LES OGSÅ: Er ett museum bedre enn to?

Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum i Trondheim har, takket være en konsekvent oppbygging av samlingene over flere tiår, en enestående og svært omfattende samling av kunsthåndverk i alle sjangere. Museet har også markert seg med en lang rekke, sterke utstillinger av samtidskunsthåndverk. Vi kunsthåndverkere anser dette som «vårt museum» og har et inderlig forhold til det. Både til samlingene, et godt skolert personale og selvsagt også til bygningen.

Kunsthåndverkere har alle en lang utdanning bak seg. Vi er fagpersoner med høy kompetanse, med kunnskap og erfaring. Vi er opplært til å formgi, å skape innenfor våre fagfelt – til glede for oss selv og våre medmennesker. Våre arbeider gleder, eller de kan provosere og stille spørsmål, de kan skape engasjement og undring. Vi er genuint opptatt av museets framtid, og vi ønsker derfor en bred og faglig utredning av mulighetene som innebærer at faget vårt, kunsthåndverket tas på alvor. At det ikke utvannes, eller i siste konsekvens erstattes med begrepet «design» (noe som kompetente fagfolk har foreslått). NK Midt-Norge bidrar gjerne i dette viktige arbeidet. Leve kunsthåndverket og Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe

På forsiden nå