Et nytt stortingsflertall må gjøre mer for å rekruttere ansatte til helsesektoren

3. kandidat for Senterpartiet i Sør-Trøndelag, Maren Grøthe, mener utdanningstilbude til helsepersonell bør finnes nært folk i hele landet.   Foto: Rune Petter Ness

Saken oppdateres.

De siste dagene har debatten knyttet til den økende mangelen på helsepersonell gått i Adresseavisen. Dessverre er dette er en varslet krise nasjonalt, som vi nå er mange kommuner som begynner å kjenne på kroppen også utenfor Trondheim. Likevel har Regjeringen sittet stille i båten og satset på at det har ordnet seg selv i alt for mange år. Det er på tide med et taktskifte, med konkrete tiltak som må utarbeides sammen med de som selv står i førstelinjen. Et nytt stortingsflertall som tar over i høst må derfor gjøre mer for å rekruttere ansatte til helsesektoren.

LES OGSÅ: - Vi kan ikke gå inn i sommeren med en slik situasjon

LES OGSÅ: Kommunen må betale millionregning til St. Olav

Først og fremst må vi sikre at flere ungdommer utdanner seg innen helsesektoren - da må utdanningen være tilgjengelig for de som ønsker det. I dag må man ha et karaktersnitt på 5,6 for å komme inn på sykepleierutdanninga ved NTNU, og i det man opprettet et desentralisert utdanningstilbud for randkommunene til Trondheim, så gikk man ned på antallet plasser ved linjen tilsvarende. Samtidig legger man ned sykepleierutdanningen i Sandnessjøen og på Nesna. Dette bidrar ikke til at flere velger denne retningen. Utdanningstilbudene bør de være nært folk i hele landet, både gjennom studietilbud og videregående skoler, lærlingeplasser og alternative opplæringsarenaer som for eksempel «fagbrev på jobb» ordningen.

LES OGSÅ: Helsefagarbeider svarer Ottervik

Så må vi sikre at de som utdanner seg innenfor denne sektoren faktisk har en stillingsprosent og en lønn de kan leve av. En stillingsprosent på 22,3 appellerer ikke til en ungdom på videregående som står klar til å ta fatt på arbeidslivet. Ei heller er det en jobb mange får eierskap til, greier å leve av og ønsker å stå i livet ut. Å styrke arbeidet med heltidskultur i helsesektoren, både gjennom lovverk, statlige finansieringsordninger og støtte til kommunene vil derfor bli helt sentralt de neste årene.

LES OGSÅ: Sykehjemsledelsen sendte bekymringsmelding etter at ansatte sa opp

Dette vil sikre at vi utnytter ressursene vi har i en mye større grad. Tiltak som for eksempel økt grunnbemanning for å sikre mindre slitasje og mindre vikarbruk, bedre tilgang på kompetanseheving og livslanglæring og lignende bør også ses nærmere på. Likevel er dette er bare noen forslag, og det er ingen hemmelighet at dette ikke finnes noen “quick-fiks” på dette problemet. Men dersom vi ikke tørr å prøve oss frem, så kommer vi heller ikke noe nærmere en løsning.

Skrive for Midtnorsk debatt? Les mer her!

Senterpartiet fremmet forslag i Stortinget i april som inneholdt flere av disse tiltakene knyttet til rekruttering av helsefagarbeidere, vernepleiere og sykepleiere. Dessverre ble vi nedstemt av regjeringen på samtlige. Nå er det på tide å ta tak i dette med en helhetlig gjennomgang sammen med helsepersonellet selv. For mangelen på helsepersonell blir større og større og problematikken kommer nærmere for hver dag som går, enten vi vil det eller ikke. Da skylder vi generasjonen som skal ta over, å begynne å handle nå.

LES OGSÅ: Kampen om trønderbenken: Hvem fortjener din stemme?

På forsiden nå