Mangler visjoner for Ocean Space Center

Kan Trondheim som foregangskommune for bærekraft plassere Ocean Space Center på Tyholt?

Saken oppdateres.

Forrige uke presenterte Adressa forslaget om en alternativ plassering av Ocean Space Center. I forslaget er havsenteret plassert i sitt rette element, i havet og på Ladehammeren. Plasseringen gir nytt liv til en bydel i utvikling og til en viktig debatt om bærekraftig byutvikling.

Ingen er uenig i at Norge og Trondheim trenger et nytt bygg som sikrer fremtiden vår som havnasjon og som bidrar i omstillingen av Norge. Men vi er langt fra enige om plasseringen.

Statsbygg, NTNU og Sintef er sterke i troen på at Tyholt er eneste mulighet for å realisere prosjektet. De argumenterer godt for hvorfor havsenteret er viktig for ny kunnskap og forskning. Fasiliteter og laboratorier i verdensklasse vil bidra til å utvikle havnæringen lokalt, nasjonalt og globalt. En utvikling som, i ifølge dem selv, er til det beste for en bærekraftig verden. Men hvordan er det bærekraftig å plassere havsenteret på Tyholt?

LES OGSÅ: Derfor trenger vi Ocean Space Center

Sammen argumenterer de for at målet helliggjør middelet. Behovet for forskingssenteret og bedre fasiliteter for forskingen blir isolert sett så viktig, at konsekvensene av plasseringen blir oversett. Ville kommunen tillatt en privat virksomhet å plassere en like stor fabrikk på den samme tomta? Hvordan ville diskusjonen vært om det ikke var et samfunnsnyttig formål som skulle erobre boligområdet på Tyholt?

For bydelen og menneskene som bor der, har det lite å si om det er forskere fra Sintef eller industriproduksjon som foregår bak veggene. Inngrepet i lokalsamfunnet og grøntområdene er det samme. Fasadene blir heller ikke mindre av at havforskere finner viktige svar i vannet på den andre siden.

LES OGSÅ: Slik vil Ocean Space Centre ruve på Tyholt

I 2019 utpekte FN Trondheim kommune som foregangskommune innen bærekraftig utvikling. I 2020 etablerte kommunedirektøren Bærekraftssenteret. Samme år besluttet formannskapet at bærekraftsmålene skal innarbeides i kommunens planprosesser, budsjettprosesser og rapportering.

Ett av bærekraftsmålene handler om å utvikle bærekraftige byer og samfunn. Tilgang på grøntområder er en stadig viktigere del av trivselsfaktoren for oss som bor i byer. Trondheim, Norge og FN har anerkjent at vi sammen skal jobbe for allmenn tilgang på trygge, inkluderende og lett tilgjengelige grøntområder i det offentlige rom. Bidrar plasseringen av Ocean Space Center på Tyholt til det?

Og hvor sterkt tror kommunen på verdien av sin egen metode for innbyggerinvolvering? I kommunens rammeverk for utvikling av bærekraftige byer står involvering av byens innbyggere sentralt. Brukermedvirkning gir eierskap og det gir bedre beslutningsgrunnlag. Om innbyggerne i Trondheim ikke vil ha Ocean Space Center på Tyholt, hvilken legitimitet gir det til Trondheim som foregangskommune på bærekraft, om kommunen likevel plasserer senteret der?

Skrive for Midtnorsk debatt? Les mer her!

Se til Vestre. På Magnor i Eidsskog kommune i Innlandet er industribedriften Vestre i ferd med å bygge verdens mest miljøvennlige møbelfabrikk. Fabrikken skaper arbeidsplasser i distriktet og bidrar til viktig eksport av norsk næringsliv. Som Statsbygg, har Vestre høye klima- og miljømål for bygget. Men Vestre har også andre ambisjoner; de gjør møbelfabrikken til en nasjonal attraksjon. De lager en park med kunstinstallasjoner, kafe, historiske og pedagogiske utstillinger, lekeplass, piknikkområde og utkikkstårn. De har som mål å engasjere unge til å velge industrien og til å gjøre fabrikken til en turistattraksjon på TripAdvisor. Visjonene for fabrikken strekker seg langt utover produksjon av utemøbler.

Hvorfor ser vi ikke de samme visjonene for Ocean Space Center? Er offentlige aktører litt for opptatt av sitt eget samfunnsoppdrag, eller får de ikke rammer til å tenke visjonært og bærekraftig på vegne av lokalsamfunnet?

LES OGSÅ: Vet du nok om Ocean Space Centre, Rita?

Potensialet er absolutt til stede. Vi kan få et forskningssenter i verdensklasse, med inspirerende grøntområder for lek, avslapping og trening. Vi kan få serveringssteder med fjordutsikt, et opplevelsessenter for havet som åpner seg mot innbyggerne, og som inspirerer barn og unge til å utforske jobbmulighetene som ligger i havet. Det kan bli et sted Trondheims studenter opplever kjærestegarantien. Et sted byens ungdommer kan bade fra romslige brygger, og der flytende badstuer kan få en trygg havn.

Skal Trondheim kommune, NTNU, Sintef og Statsbygg leve opp til idealene i bærekraftsmålene, må de vise at Ocean Space Center handler om mer enn havforskning. De må tørre å tenke større og skape en juvel som gir gjenskinn i mer enn havet.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe!

På forsiden nå