Digitalisering i Nav og søknad om kommunale ytelser

Vi velger å tilpasse tjenestene til brukernes behov, så alle får den hjelpen de trenger, skriver lederne ved to Nav-kontor.  Foto: Adresseavisen

Saken oppdateres.

Nav har digitalisert mange av sine tjenester de siste årene, og det pågår stadig en diskusjon at dette er vanskelig for dem som ikke er digitale. I bystyret i Trondheim ble det nettopp vedtatt at kommunedirektøren skal sørge for at Nav behandler alle søknader om kommunale ytelser, enten søknadene er fremmet muntlig, på papir eller digitalt.

LES OGSÅ: Vil gjøre det enklere for folk som ikke er kløppere på internett

Nav-kontorene i Trondheim mottar til sammen omtrent 2000 søknader om sosialhjelp hver måned. 70 prosent av søknadene kommer digitalt. Det betyr at vi hver måned mottar og behandler ca. 600 søknader som fremmes muntlig eller på papir, så vi ivaretar også i dag de som ikke er digitale. Det er ingen formkrav til en søknad og dette er hjemlet i Sosialtjenesteloven som vi jobber etter.

Veslemøy Lians innlegg ble lest av veldig mange: "Dette er den digitale terroren mot oss eldre"

Adresseavisens Trygve Lundemo: "Endelig tør noen si fra om den digitale terroren"

Vi opplever at nye søkere av sosialhjelp som oftest søker digitalt, mens de fleste som benytter papirsøknad er brukere som har vært mottakere av sosialhjelp over lengre tid. Under pandemien har vi i større grad enn vanlig også godtatt muntlig, manglende dokumentasjon, der dette har vært av betydning for å få behandlet søknaden, uavhengig av om den kom digitalt, på papir eller muntlig.

Noen grupper som vi ser ikke benytter digitale løsninger og som får god og nødvendig veiledning fra Nav er:

  • Brukere med minoritetsbakgrunn – oftest analfabeter med svært lav norskkunnskap
  • Noen få enslige minoritetsmødre hvor tidligere ektefelle har styrt økonomien
  • Noen få eldre uføre eller alderspensjonister
  • Noen få ungdommer og enslige mindreårige flyktninger som ikke har fått BankID ennå

Vi velger å tilpasse tjenestene til brukernes behov, så alle får den hjelpen de trenger, men hovedfokuset for oss for framtida vil være å kommunisere digitalt med brukerne som er i stand til det. Samtidig bruker vi i dag mye tid på å veilede og bistå brukere som ikke er digitale. De fleste er svært fornøyde med å slippe å oppsøke oss for å levere søknad, og økt digitalisering gjør at vi i Nav frigir tid nettopp til de som trenger oss mest.

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe

På forsiden nå