Unødig høy nettleie gir Tensio-eierne rekordutbytte

Når Tensio nå får et stort overskudd, må det selvsagt ikke utbetales til eierne, les trønderske kommuner (og KLP), men føre til at nettleia settes ned, skriver Ole Jørgen Frostad.  Foto: Richard Sagen

Saken oppdateres.

Adresseavisen skriver i en artikkel om Tensios årsresultat at selskapet i sitt første driftsår kan vise til et svært godt årsresultat, som i sin tur fører til at eierne får utbetalt 286 millioner kroner i utbytte. At et monopolbasert og svært strengt regulert nettselskap skal kunne komme i en slik situasjon at eierne får utbetalt flere hundre millioner kroner i utbytte, er nærmest uhørt.

LES OGSÅ: Må betale fullpris for å parkere bilen

Et nettselskap skal drive virksomheten sin mest mulig effektivt og med lavest mulig kostnader, slik at nettleia, det vil si det som vi som kunder betaler, kan bli lavest mulig. Et ordinært aksjeselskap har som mål å skape et best mulig økonomisk resultat til beste for sine eiere. Et monopolbasert nettselskap derimot, som driver sin virksomhet uten konkurranse, har og må ha helt andre økonomiske mål. Et av disse må være at vi som brukere får lavest mulig nettleie. Når Tensio nå får et stort overskudd, må det selvsagt ikke utbetales til eierne, les trønderske kommuner (og KLP), men føre til at nettleia settes ned. Hvis Tensio hadde valgt å gjøre det, ville hver av kundene fått ca. 1100 kroner lavere nettleie på årsbasis. Dagens praksis fører i realiteten til at vi blir påført en ekstra skatt i samme størrelsesorden.

LES OGSÅ: Rekordresultat tross rekordlav strømpris

Det mange ikke vet, er at vi som nettkunder gjennom den reguleringsmodellen som brukes, blir pålagt å dekke en rekke kostnader som nettutbyggerne bare har et sted å sørge for inndekking av. Dette gjelder ikke minst kostnader knyttet til utbygging av store overføringslinjer i forbindelse med den unødvendige vindkraftutbyggingen som nå går for seg i stor stil over hele landet. Du og jeg blir således pålagt å betale for at kraftoverskuddet, som hvert år framover vil bli sendt ut av landet, får nødvendig linjekapasitet til å klare det. Og de som til slutt sitter igjen som vinnere i dette spillet, er de som har investert i vindkraftanleggene. Dette er i mange tilfeller sågar utenlandske investorer.

Sørgelig nok skriver media ingenting om mekanismene og fakta rundt fastsettelsen av nettleia, og selv direkte henvendelser til Adresseavisen om dette skjer for døve ører.

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe

På forsiden nå