Språkrådet svarer NTNU-rektor: Det må kraftigere lut til

Derfor er det svært gledelig at NTNU nå har planer om å revidere sine språkpolitiske retningslinjer fra 2009, skriver Språkrådet i et svar til NTNUs prorektor..  Foto: NTB / Scanpix

Saken oppdateres.

Prorektor ved NTNU Tor Grande kom 23. juni med et tilsvar til Språkrådets innlegg i Adresseavisen 15. juni om at NTNU ikke følger opp den norske språkpolitikken og sine egne språkpolitiske retningslinjer. Uttalelsen fra Språkrådet bygger på mer enn de generelle uttalelsene fra ansatte og studenter ved NTNU i artikkelen «Mener engelsk fortrenger norsk som arbeidsspråk ved NTNU» i Universitetsavisa 9. juni.

LES OGSÅ: Ja til dialekt, også på nyhetene

Språkrådet kommenterte artikkelen fordi vi over tid har sett resultatet av manglende systematikk og oppfølging når det gjelder norsk fagspråk ved institusjonen. Samtidig har vi gjennom møte med ledelsen ved NTNU så sent som for ett år siden fått inntrykk av at de tar arbeidet med norsk fagspråk på alvor. Artikkelen viser likevel at dette arbeidet ikke er godt nok forankret i og kommunisert til alle deler av virksomheten.


I spørsmålet om å ta vare på og videreutvikle norsk fagspråk har ikke Språkrådet tro på en tilnærming som bygger på «endringskraften som ligger i å gi positiv oppmerksomhet til de som lykkes». Det må mer og hardere lut til. Vi har over tid sett at mangel på planer og strategier som er godt forankret og kommunisert, og manglende plassering av ansvar fort fører til at en usynlig hånd tar over.

LES OGSÅ KOMMENTAREN: Vi er blitt så American i hodet at kroner føles strange.

Resultatet blir en form for ukontrollert overgang til mer og mer engelsk. Avgjørelser blir ofte tatt på adhocbasis uten en gjennomtenkt plan eller strategi. Det er dette vi har sett i stort sett hele sektoren de siste 10–15 årene, uavhengig av det lovpålagte ansvaret universitetene og høgskolene har for norsk fagspråk, og uavhengig av de språkpolitiske retningslinjene som de fleste institusjonene har hatt på plass i en årrekke. Dette viser også rapporten Språkstrategiar i høgare utdanning, som Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (Diku) leverte i april i år, på bestilling fra Kunnskapsdepartementet.

Derfor er det svært gledelig at NTNU nå har planer om å revidere sine språkpolitiske retningslinjer fra 2009. I den anledning vil vi vise til arbeidet som ble gjort ved Universitetet i Bergen i 2019 da de utarbeidet nye retningslinjer for sin institusjon. En bredt sammensatt gruppe, som også inkluderte en studentrepresentant og en representant for de internasjonale ansatte, gikk gjennom tidligere arbeid som var gjort på feltet, og utarbeidet forslag til nye språkpolitiske retningslinjer. I tillegg ble det opprettet et språkpolitisk utvalg som skal se til at retningslinjene blir fulgt opp i hele universitetsorganisasjonen.

Språkrådet bidrar gjerne med råd og veiledning i arbeidet med revisjon av NTNUs språkpolitiske retningslinjer, slik vi gjorde overfor arbeidsgruppen ved UiB, og som vi også har gjort ved andre institusjoner. Vi har jobbet mye med disse problemstillingene de seneste årene, og vi bidrar gjerne med råd om hvordan det lovpålagte arbeidet med norsk fagspråk kan utformes og forankres i strategier og planer.

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe

På forsiden nå