Vi skal kutte utslippene - ikke utviklingen

Vi skal fortsette å stimulere arbeidslivet til å velge de klimavennlige løsningene ved at vi gjør det dyrere å forurense og billigere å velge grønt, skriver Guro Angell Gimse (H) i dette innlegget.  Foto: Privat

Saken oppdateres.

Jeg vokste opp på gård, og etter hvert tok jeg over hjemgården på Melhus. Å drive en gård er et privilegium, samtidig som det er et stort ansvar. Jeg er oppflasket med en forventning om at jeg skal overlate gården til neste generasjon i litt bedre stand, enn det den hadde da jeg tok over. Slik må vi som er folkevalgte også tenke, når vi forvalter landets ressurser.

LES OGSÅ: Klimamålet for 2020 ble ikke nådd

Gjennom årenes løp, i politikken, har jeg opplevd at dette er en tankegang som har gjort seg sterkere og sterkere gjeldende. Det er dessuten blitt et krav fra velgerne. Vi har kun én jordklode, og den må vi overlate til våre barn og barnebarn i en bedre stand enn i dag. Næringslivet og industrien er også på banen. Bedriftene trykker det grønne og FNs bærekraftsmål til sitt bryst. Noen fordi de er sitt ansvar bevisst, andre fordi kundene vil ha det. Om motivasjonen er det ene eller det andre; det viktigste er at vi får med oss alle på laget.

Her kan du lese en kronikk skrevet av Vigdis Harsvik, direktør i Innovasjon Norge Trøndelag: Trøndelag trenger en kultur for vekst

Å velge grønt og bærekraftig skal lønne seg. Vi skal kutte utslippene, ikke utviklingen. Med denne tilnærmingen har utslippene nå gått ned under vår regjeringsperiode. Utslippene er nå de laveste siden 1993. Men vi er ikke i mål. Høyres løsning for et grønnere Norge er gjennom et tettere samarbeid mellom næringslivet, industrien og forskning.

Vi skal fortsette å stimulere arbeidslivet til å velge de klimavennlige løsningene ved at vi gjør det dyrere å forurense og billigere å velge grønt. De ledende miljøene vi har i Norge skal utnyttes innenfor områder som produksjon av rent hydrogen, fornybar energi, karbonfangst og lagring (CCS), skipsfart, Ocean Space Centre og grønne datasentre. Vi har dessuten et landbruk som virkelige har lagt seg i selen for å redusere klimagassutslippene, og ny teknologi skapes også her. Jeg gleder meg til den dagen jeg skal så og gjødsle åkeren med en robot fra Autoagri fra Leksvik.

LES OGSÅ: Norske industriledere like optimistiske som før korona

Kompetansen vi har i Trøndelag, skal bygges videre på. Trøndelag har allerede tatt på seg ledertrøya i det grønne skiftet. Nyskaping, innovasjon og teknologi vil settes oss på verdenskartet. Gjennom satsing på teknologi vil vi gjøre arbeidslivet på alle områder mindre arbeidsintensivt, samtidig som utslippene kuttes. Dette vil gi barna våre den framtiden de fortjener, i en verden som kan fortsette å gå framover.

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe

På forsiden nå