Samisk synliggjøring

Det er på tide at vi tar vår kultur tilbake, utvikler den nye samiske kulturen med felles møteplasser og arenaer, skriver samepolitiker Annie Tamlag i dette innlegget..  Foto: Privat

Saken oppdateres.

Vi nærmer oss fristen 30. juni for å melde seg inn i Sametingets valgmanntall for å kunne stemme i årets sametingsvalg. Kanskje du ikke føler deg som en same siden du ikke bor i Nord-Norge, du er ikke i reindrifta og dine foreldre snakker ikke samisk. Ikke eier du en kofte og føler det kanskje unaturlig å skaffe deg en. I tillegg har du hørt mye nedsettende om den samiske befolkningen, om samiske særrettigheter og erstatningskrav. Statens fornorskingspolitikk har fungert etter målsettingen, hvor kun reindriftssamer skulle bli ansett som samer og resten skulle bli «gode nordmenn».

LES OGSÅ: Fosen-samenes sak skal behandles i Høyesterett

En jordsalgslov fra 1902 hvor de som skulle kjøpe jord måtte være etnisk norske, kunne snakke norsk og ha norske etternavn, førte til at samer måtte gi opp sine samiske slektsnavn og tilpasse seg norsk kultur. Dermed ble samer fremmedgjort fra egen kultur og bakgrunn. Gjennom generasjoner har samer blitt nedvurdert og det har satt spor. Oldeforeldre og besteforeldre skjulte sin samiske bakgrunn, sluttet å snakke samisk og la vekk kofta. Barn, barnebarn og oldebarn har følgelig ikke vært klar over at de er samer.

LES OGSÅ: – Mange vet ikke at det finnes samer sør for Finnmark

I de senere år har det skjedd en samisk oppvåkning og stadig flere driver med slektsforskning, de finner sine samiske røtter og slekter. Men fra å oppdage sin bakgrunn til å definere seg selv som same, føles unaturlig. Mange har mistet sin samiske kultur, mistet språket, mistet sin samiske tilhørighet, men det gjør oss ikke mindre samiske.

Vi finner samer over hele Norge, vi bor i bygder og byer. Noen er i reindrifta, andre er bønder, men de fleste av oss er vanlige arbeidstakere som sykepleiere, brannmenn, offiserer i Forsvaret, lærere, bussjåfører, skuespillere, musikere og så videre. Det er på tide at vi tar vår kultur tilbake, utvikler den nye samiske kulturen med felles møteplasser og arenaer. Hva vil det si å være same i byene og bygdene, hvordan synliggjøre det samiske i det norske samfunnet?

LES OGSÅ: Ingen språk i verden har flere begreper for snø enn sørsamisk

Sp i Sørsamisk krets jobber for å synliggjøre samer i det norske samfunnet, synliggjøre «brannmannssamen», «sykepleiersamen», «bondesamen», reindriftssamen, «lærersamen» med flere. Synliggjøring av samisk språk, tilrettelegging for samisk språkopplæring og kulturutøvelse. Sp i sørsamisk krets jobber for samiske saker og trenger en sterk sametingsgruppe på Sametinget. Meld deg inn i valgmanntallet og vær med å utvikle den «nye» samiske kulturen.

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe

På forsiden nå