Skolepolitisk spill for galleriet

Saken oppdateres.

Venstre påstår at de vil heve statusen til lærerne. De vil også prioritere lærerne i vaksinekøen. Det høres fint ut i teorien, om vi løsriver det fra konteksten. Lytt heller til skolefolk. For noen uker siden ble jeg invitert til paneldebatt med Asker Venstre. De ønsket å diskutere fullføringsreformen og fritt skolevalg. Etter mye fram og tilbake om tidspunkt, trakk de tilbake invitasjonen. Regjeringen har allerede fått igjennom disse sakene på rekordtid, så da falt behovet for en paneldebatt bort. Nå tar jeg heller tastaturet fatt, for skolepolitikken til Venstre har blitt mer og mer uforståelig. De som jobber i og med skole blir ikke lyttet til.

Se debatten om fritt skolevalg her: – Det er helt vilt!

Venstre i regjering har fått til mye på kort tid. Det skal de ha. En reform her og et fritt skolevalg der, som etter hvert kan gjelde nasjonalt. Kanskje har de lite tillit til fylkeskommunene? Kanskje vet de hvilken vei vinden blåser og er presset på tid? Kanskje er kvantitet viktigere enn kvalitet? Kanskje tror de at det vil ta seg godt ut i ettertid å ha kvittert ut en reform?

Nyeste påfunn er at lærerne skal fram i vaksinekøen. Det skal skje før skolestart til høsten, men har ikke den voksne befolkningen fått minst ett sprøytestikk innen den tid? Regjeringen passet selv på å bli vaksinert før ferien. Hva som skjer videre for uvaksinerte lærere, de fleste i alderen 25–39 år, er fortsatt like usikkert som før. Ansvaret er overlatt til kommunene, som nå kan velge hvem de skal vaksinere. Og så kan regjeringen ha ryggen fri i tilfelle kritikken kommer. Dette er ett av flere eksempler på uredelighet.

LES OGSÅ: Wolden om lærervaksine

Lærerne henger ikke med i reallønnsveksten. Guri Melby forklarer gjerne til pressen at også ansvaret for lærerlønningene ligger hos kommunene. Hun følger gjerne opp med at høyre utdanning uansett fører til mer lønn. Lærerne er ikke enige. Vårens streik ble stoppet av Torbjørn Røe Isaksen og tvungen lønnsnemnd. Regjeringen grep inn da det visstnok var fare for liv og helse. Det var også Høyre som, på starten av 2000-tallet, overførte lærerlønna fra staten til kommunene. Mon tro om det lar seg reversere, dersom det er politisk vilje? Hvem er tjent med at både statusen og lønna til lærerne holdes nede?

Fritt skolevalg er det samme som karakterbasert opptak. Nå har Venstre bestemt at dette skal gjelde for opptak til alle videregående skoler. Ungdommene skal kunne velge «fritt» med sine karakterer. Trøndelag fylkeskommune har praktisert nærskoleprinsippet, noe som gjør at regionen har likeverdige skoler og opplæring med god kvalitet. Dette vil man altså kaste på båten for individets valgfrihet. Hvem er det som ønsker karakterbasert opptak og hvem er det Venstre lytter til i denne saken? Hva vil ytterligere karakterpress i ungdomsskolen medføre av konsekvenser?

LES OGSÅ: En segregering av norske ungdommer og rasering av bygdene i Trøndelag

Flere valg er ikke nødvendigvis det samme som frihet. Flere valg kan i mange tilfeller være utmattende. Venstre vil at individet selv skal bestemme, om det så er fag, innhold, skole og tidspunkt for gjennomføring. De fremholder en slags markedstenkning, som på sikt kan få en svært uheldig effekt i form av blant annet stress og belastning på unge mennesker. Skolen er et fellesskap, hvor læring er kjernen. Skolen er ikke en tjeneste, som skal effektiviseres og tilpasses kundens preferanser. På samme måte som foreldre praktiserer omsorgsfull grensesetting for barna sine, har man også noe å forholde seg til i fellesskapet på skolen.

Norge kunne hatt verdens beste skole. Det er ikke behov for å øke statusen til lærerne, hvis ikke politikerne stadig snakker dem ned. Lærere har gjerne mange års høyere utdanning, men likevel skal de stadig bli bedre. Det er nok spill for galleriet nå. I skolen trenger elever og lærere tid, tillit og kvalitetsbevisste politikere.

Rettelse lagt inn 30. juni kl. 17: I en tidligere versjon av denne teksten sto det at paneldebatten var i regi av Unge Venstre. Riktig skal være Asker Venstre.

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe

På forsiden nå