Moderne skianlegg i Strindamarka - trenger vi det?

Klimaendringene tvang starten bort fra Strinda. Disse endringene fortsetter. Derfor bør planene for dette anlegget skrinlegges., skriver debattanten.  Foto: Morten Antonsen

Saken oppdateres.

Jeg er medlem av en facebookgruppe som heter «Vi» som vil beholde turområdet ved Fuglmyra/Steintrøa slik det er. Et innlegg som jeg hadde 16. juni har fått mye positiv respons og mange oppfordringer om å gjengi dette i Adresseavisen. Innlegget lyder som følger: Har lest mange gode innlegg om temaet. Selv er jeg oppvokst i Bergheim etter krigen. Var også med og bygde den første lysløypa på dugnad. Som ungdom var jeg aktiv løper for Strindheim».

LES OGSÅ: Vil fortsette planleggingen av skianlegg i Strindamarka

Strindheimstafetten ble i sin tid arrangert fra jordene ovenfor Åsvang skole. Etter noen år måtte starten flyttes til tidtakerbua ved Lohove. Senere til Bratsberg, Granåsen og Selbuskogen. Klimaendringene tvang starten bort fra Strinda. Disse endringene fortsetter. Derfor bør planene for dette anlegget skrinlegges.

Langt flere enn noen skiløpere har behov for at området bevares som det er. Fortsett å oppgradere stier, rydd gammel sti gjennom Steintrøa etc. Det blir dessverre snart flere som går med rullator enn barnevogn i vårt samfunn. Ikke ødelegg idyllen med støyende snøkanoner. Bruk Bratsberg/Granåsen for skiidrett. Elbilandelen øker raskt og miljøet blir ikke mer belastet med litt lengre kjøring.

LES OGSÅ: Må si nei til barn og unge: – Vi kan ikke vente lenger

LES OGSÅ DETTE DEBATTINNLEGGET: Barn treng nærmiljøanlegg

Ut over innlegget i Facebook vil jeg benytte anledningen til å si at jeg i dag er glad for at skiløypa ble regulert og bygget slik som den er nedover Strinda med underganger og avstikkere til Angeltrøa, Eberg og studentbyene Moholt og Berg samt Tyholt/Valentinlyst. Disse grønne strengene må vi bevare, uten asfalt. Vår helse og våre føtter trenger dette. Navnet kan kanskje etter hvert byttes fra skiløype til evt. Strindastiene eller Estenstadstiene.

Risvollan har sin egen tilknytning. Ola Løkberg hadde for en tid tilbake et innlegg som vedrører noen planlagte spektakulære leiligheter som ligger inn til skiløypa mellom Lohove og Bergheim. Trondheim vokser og må ha flere leiligheter, men vi trenger ikke å forstyrre løypetraseen med støv og larm i en 2–3 års byggeperiode. Tenk også på alle de som bor i Bergheim i trygde- og omsorgsleilighetene nært til dette, de fortjener å leve skjermet fra denne problematikken.

LES OGSÅ: Vil lage inntil fire meter bred asfaltert rulleskiløype i marka

Vi har da andre egnede områder å bygge på, områder som er mer samfunnsøkonomisk riktige. I tillegg har vi råd til å la dette ligge i fred. Vern om løypetraseen som den er og likeledes hovedvannledningen til høydebassenget på Steinan som går i løypa. Trondheim kommune har god ledelse hvor det også finnes lokalkunnskap om omtalte områder, kunnskap som kan være god å ha med når de riktige avgjørelser skal tas.

Følg Adresseavisen Midtnorsk debatt på Facebook

På forsiden nå