Store hydrodynamiske laboratorier egner seg ikke til undervisning

Mindre laboratorier gir en bedre pedagogisk effekt enn store laboratorier, og de er også mye billigere å bruke, skriver Marintek-professoren i dette innlegget.  Foto: Ocean Space Centre og Snøhetta

Saken oppdateres.

En sentral del av debatten rundt Ocean Space Centre (OSC) dreier seg om prosjektets samfunnsnytte. Som fagperson ved Institutt for marin teknikk (IMT) jobber jeg mye med eksperimentell hydrodynamikk, både innen forskning og undervisning. Jeg mener det er viktig å komme med noen faglige betraktninger om samfunnsnytten av de foreslåtte laboratoriene.

LES OGSÅ: Nå har hun bestemt seg for Tyholt eller Ladehammeren

Det er min oppfatning at NTNU vil ha liten nytte av store hydrodynamiske laboratorier til utdanning på bachelor-, master- og phd-nivå. Årsaken til dette er at store laboratorier er ressursmessig svært krevende å bruke. De er rigide og lite fleksible, og gjennomføringen av forsøkene må utelukkende gjøres av teknisk personale. Studentarbeider (mastergrad, laboratoriearbeid i fag etc.) gjøres mer effektivt i mindre laboratorier der studentene kan være aktive deltagere i forsøkene. Mindre laboratorier gir en bedre pedagogisk effekt enn store laboratorier, og de er også mye billigere å bruke. Store laboratorier kan i noen grad brukes i phd-arbeider, men også her er erfaringene at mindre laboratorier blir betydelig mer brukt.

Jeg vil understreke at bruken av hydrodynamiske laboratorier i undervisningen er viktig. Laboratoriearbeid har en positiv effekt både på læringen og motivasjonen til studentene. Min erfaring er at dette er knyttet til studentenes mulighet til å delta aktivt i forsøkene, og dette kun er mulig i mindre laboratorier. IMT har i dag en rekke slike mindre laboratorier som brukes utstrakt i undervisningen. En investering i bedre undervisningslaboratorier vil selvsagt være samfunnsnyttig, men jeg mener man må være nøktern når man vurderer akkurat hvor nyttig. Min oppfatning er at IMT i dag har laboratorier som kapasitetsmessig er godt tilpasset dagens aktivitet. Dette er det viktig å ta i betraktning når samfunnsnytten av en økt laboratoriekapasitet i Ocean Space Centre skal vurderes.

Det norske samfunns villighet til å investere i forskning knyttet til havnæringene er svært viktig, og OSC er et meget betydningsfullt nasjonalt prosjekt. Jeg kan ikke uttale meg om den totale samfunnsnytten av OSC, men jeg mener at nytten knyttet til undervisning er liten. Dette er basert på faglige vurderinger fundamentert i min erfaring med eksperimentell hydrodynamikk i 25 år.

LES OGSÅ: Eierne av Ocean Space: – Vi vil være gode naboer, men Ocean Space må være på Tyholt

LES OGSÅ: Slik vil de bruke det omstridte bassenget

LES OGSÅ DEBATTINNLEGGET: Mangler visjoner for Ocean Space Center

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe

På forsiden nå