Fylkeskommunens framtid

Ingvar S¾ther i Vannvikan  Foto: Levin Nestvold Jr.

Saken oppdateres.

Reform av Viken, Troms og Finnmark må ikke bli noen valgkampsak. Den galskap som ble begått ved å danne disse fylkene må bare sterkt beklages. Å gjenskape de tidligere fylkesgrensene hvis folket ønsker det høres jo rimelig og rettferdig ut. Den fylkesordning som gjelder i dag, og som ble vedtatt i 1975, har imidlertid ikke noen fremtid lenger. Det bør derfor ikke brukes store ressurser på å gjenskape noe som er utgått på dato.

LES OGSÅ: Fosenbrua er viktig også for byen

Om vi liker det eller ikke, så blir kommunene større etter hvert. Se bare på Steinkjer som strekker seg fra Verrabotn til svenskegrensa. Benytt derfor sjansen nå til å overføre fylkeskommunens oppgaver og ressurser til de nye regionkommunene slik at fylkeskommunen kan avvikles. Det er distriktsutbygging av første klasse og vil gi lokalpolitikerne en ny giv og interesse for det arbeid som de utfører.

LES OGSÅ: Helt bak mål av Adressa

Kjente politiske ledere både fra Senterpartiet og Arbeiderpartiet erkjente at den ordning som ble vedtatt i 1975 ble en fiasko i forhold til de intensjoner som lå til grunn for reformen. Likevel har vi levd med den siden. Før 1975 var fylkeskommunen et fellesorgan for fylkets kommuner, og man hadde et førsteklasses samarbeid med statsmakten ved at fylkesmannen var sjef for administrasjonen. Kanskje bare en tiendedel av administrasjon og byråkrater i forhold til dagens nivå. Kommunene var selvfølgelig veldig interessert i dette fellesskapet, og sørget for at deres beste ble valgt som kommunens representanter for å ivareta både kommunens og fellesskapets interesse. I de minste kommunene ble som regel ordfører valgt, og i de større flere.

LES OGSÅ: Avskaff fylkeskommunen – Norges største fiasko

Dagens fylkeskommune er ikke tilpasset den kommunestruktur som nå avtegnes. Den vil tvert imot bli oppfattet som unødvendig konkurrent og til prakk. Nå er utfordringen å skape en kommunestruktur med oppgaver og ansvar som er tilpasset fremtiden. I Troms, Finnmark eller Viken bør det heller startes prøver på overføring av fylkets oppgaver og ressurser til regionkommuner.

LES OGSÅ LEDEREN: Dropp omkampene om regionreformen

Skal folket spørres i en slik sak i Troms, Finnmark eller Viken, må ikke spørsmålet dreie seg bare om fylkeskommunen ønskes reformert til den tidligere ordning, men om velgerne ønsker mer makt, oppgaver og penger til regionkommunene.

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook

På forsiden nå