Tru på ungdommen i Trøndelag

Det viktigste argumentet for at Venstre innfører fritt skolevalg i hele landet, er å gi elevene tillit og ansvar til selv å bestemme hva og hvor de vil gå på videregående skole, skriver Jon Gunnes (V).  Foto: Espen Bakken

Saken oppdateres.

Alle elever og ungdommer skal ha muligheten til å velge den utdanningen de vil og det sosiale miljøet de ønsker. Fritt skolevalg gir dem den valgmuligheten. Venstre og regjeringen innfører derfor fritt skolevalg i hele Norge. Skoleelever er selvstendige individer, som skal ha rett til å velge skole selv. Leser man venstresidens svar på fritt skolevalg, virker det som at politikernes rett til å styre er viktigere enn elevenes rett til å ta egne valg. Det er både arrogant og overstyrende å ta fra våre ungdommer den friheten.

LES OGSÅ: Nærmer det seg slutten for nærskolen?

Trøndelag er en av seks fylkeskommuner der innføringen av fritt skolevalg vil gi størst endring for elevene. Det betyr at Trøndelag endelig må gå bort ifra prinsippet om at alle må velge nærmeste skole, som har vært gjeldende de siste 16 årene. Nå går vi endelig fra overstyring til valgfrihet også i vårt fylke.

Arbeiderpartiets motstand mot fritt skolevalg er lureri og dobbeltkommunikasjon. I Arbeiderpartistyrte fylker som Møre og Romsdal og Rogaland har det lenge vært fritt skolevalg, uten at Arbeiderpartiet har endret politikk der eller gått hardt ut og kritisert sine egne i disse fylkene. Argumentasjonen til Ap i Trøndelag mot fritt skolevalg er slik sett bare en skinnargumentasjon.

LES OGSÅ: Melby svarer: Elevene skal få friere skolevalg

Nå nylig leste jeg om Joakim (19) i Adressa, som byttet bostedsadresse for å kunne komme inn på den skolen han ville. Dette er kun ett av mange eksempler på at dagens ordning, der foreldrenes bostedsadresse bestemmer hvilken skole du skal få gå på, er feilslått.

Det viktigste argumentet for at Venstre innfører fritt skolevalg i hele landet, er å gi elevene tillit og ansvar til selv å bestemme hva og hvor de vil gå på videregående skole. Til selv å velge sitt sosiale miljø. Det er elevene som skal lære og trives på skolen, og det er derfor viktig at de selv får bestemme hvilken skole som passer for dem. Der Ap og resten av venstresida mener at politikerne i fylkeskommunen vet best, mener Venstre at ungdommen er voksne og smarte nok til å bestemme selv.

LES OGSÅ: En segregering av norske ungdommer og rasering av bygdene i Trøndelag

De fleste 15-åringer har gått på skole med de samme medelevene gjennom hele grunnskolen. Mange har derfor et genuint behov for nye impulser – de ønsker å møte nye venner, få nye erfaringer og oppleve et nytt miljø. Andre har en drøm om å gå på en bestemt profilskole, en skole som tilbyr akkurat det valgfaget de er interessert i. De aller fleste vil nok uansett søke seg til sin nærmeste skole og det er bra. Men å gå fra det til at man vil nekte andre elever å følge sin drøm og sine ambisjoner, er ikke bra for elevene og ikke bra for skolen. Vi må også gi muligheter til de som vil gjøre noe annet.

Selv om valgfrihet er et gode i seg selv, finnes det elever som har ekstra gode grunner til å ville starte på nytt, og ønske seg over på en annen videregående skole enn den de sogner til. De siste årene har det blitt vist til utallige eksempler på elever som har blitt mobbet eller fryst ut, og som likevel tvinges til å fortsette på samme skole, med de samme klassekameratene.

Hver og en av disse historiene er hjerteskjærende. Elever som føler at de ikke passer inn, og ikke har venner, vil heller ikke lære. Da er terskelen lav for å droppe ut av videregående og å falle videre ut på sida av samfunnet. Politikernes oppgave bør være å legge til rette for alle elever, ikke bare de som tilfeldigvis er født med riktig postkode. Venstre har tillit til ungdommen. Vi gir elevene frihet, muligheter, ansvar og trygghet. Fritt skolevalg er sentralt for å bygge en egen identitet og selvstendighet som ungdom. Det må å gjelde for ungdom i Trøndelag.

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe


På forsiden nå