Hvor er dokumentasjonen, Nybø?

Hvorfor er ikke utredningene om alternative lokasjoner tilgjengelige, Nybø? Sprø innleggsforfatteren.  Foto: Privat /NTB

Saken oppdateres.

Kjære Iselin Nybø. I lys av ditt svar til Haltbrekkens spørsmål om utredning av lokalisering av Ocean Space Centre (OSC) ønsker jeg å stille deg noen spørsmål. Til Haltbrekken svarer du at alternative plasseringer av OSC er godt utredet. Tilgjengelige dokumenter gir svært begrenset informasjon om disse vurderingene. Kort fortalt finner jeg dette:

Les hele spørsmålet og svaret her.

  • Forstudie 2010 sier «En utvidelse av dagens Marinteknisk Senter på Tyholt har ikke ledige tomtearealer for å kunne realisere Ocean Space Center fullt ut».
  • KVU 2011 sier ingenting om lokalisering, bare at dagens lokaler ikke er konkurransedyktige og trenger oppgradering.
  • KS1 2012 konkluderer med at utredning av alternative lokalisasjoner er dårlig dokumentert, men anbefaler på tross av dette plassering på Tyholt.

Lokalisering av OSC er ikke nevnt i påfølgende utredninger etter KS1. Også Sintef, NTNU og andre politikere forteller at alternative plasseringer er godt utredet, uten at de har kunnet skaffe dokumentasjonen på forespørsel. Hvorfor er ikke utredningene om alternative lokasjoner tilgjengelige?

LES OGSÅ: Derfor trenger vi Ocean Space Center

Du skriver også at utredningene lå til grunn for regjeringens beslutning om lokalisering på Tyholt. Dersom beslutningen ble gjort uten at utredninger av alternative lokasjoner eller informasjon om prosessen rundt beslutningen er offentlig tilgjengelig eller kan fremskaffes av Trondheim kommune, Sintef eller NTNU, fremstår det som at beslutningen er tatt uten lokal forankring verken hos politikere eller innbyggere i Trondheim. Hvordan kan Stortinget vedta plassering av OSC uten lokal forankring i Trondheim? Og hvis lokal forankring, hvorfor finnes ikke dokumentasjon av prosessen i offentlig tilgjengelige arkiver?

LES OGSÅ: Naboer til Ocean Space: – I sju år får vi anleggsbråk rett ved husveggen

Videre skriver du at naboene er hørt og hensyntatt i revidert forslag til reguleringsplan. Hvis næringsministeren sammenligner naboenes innspill med justeringene fra Statsbygg i revidert forslag, vil du se at bekymringene på langt nær er hørt. Ingen av utredningene rundt OSC inkluderer hvilke konsekvenser OSC vil ha for området med tanke på bomiljø, natur- og biologisk mangfold samt fremtidig oppvekstvilkår for barn og unge.

LES OGSÅ: Kommentarartikkel: – Milliarder fra staten betyr ikke fritt fram

Statsbygg har med andre ord justert forslag til reguleringsplan ut fra naboenes egne konsekvensutredninger. At nabolaget må lage egne utredninger for å ivareta sine rettigheter og for å bli hørt, er ikke i henhold til hvordan lovpålagte involveringsprosesser skal foregå i et demokrati. Hvordan stiller næringsministeren seg til at politikere i Trondheim skal fatte vedtak om reguleringsplan, når utredningene som ligger til grunn ikke vurderer konsekvensene for nabolaget?

Efia Marie Damba, nestleder Areal- og samferdselskomiteen i Trondheim og stortingsrepresentant Lars Haltbrekken (SV) stilte spørsmål til næringsministeren om Ocean Space heller bør ligge på Ladehammeren.    Foto: Aagot Opheim

Nabolaget er ikke imot OSC, tvert derimot. OSC ønskes til og med velkommen hvis form og størrelse samtidig ivaretar bomiljø (under og etter bygging), fremtidig levevilkår for barn og unge, grøntområder og bærekraftig byutvikling. Man ønsker ikke at OSC skrinlegges, men at prosessen fram til beslutning gjøres på en demokratisk og gjennomsiktig måte, og at alle konsekvenser for innbyggerne blir skikkelig utredet.

Jeg håper at våre politikere har nok is i magen og integritet i sitt politiske arbeid til å sette seg grundig inn i dokumentasjonen som foreligger før vedtaket fattes, og at bremsen brukes dersom prosessen ikke er dokumentert og utredet godt nok. Å sette på bremsen er ikke ensbetydende med å skrinlegge prosjektet, men viser at man har tyngde nok til å være etterrettelig og bevisst sitt politiske og samfunnsmessige ansvar.

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe

På forsiden nå