Tillitsvalgte: Statsråd med svakt forsvar

Vi forventer at en norsk regjering også utreder en statlig løsning. For sikkerhets skyld, skriver innleggsforfatterne i et svarinnlegg til forsvarsministeren.  Foto: NTB / privat

Saken oppdateres.

Vi trenger et sterkt nasjonalt forsvar. Forsvarets trenger et bedre datasystem. Vi trenger en forsvarsminister som erkjenner risikoen ved lagring av sensitive data i multinasjonale skylag. Vi ser farene ved veien Forsvaret har slått inn på. Vi er usikre på om statsråd Frank Bakke-Jensen gjør det. I et innlegg i Adresseavisen og i Midtnorsk debatt den 2. juli tillot vi oss å reise et særdeles viktig, men helt underfokusert spørsmål om samfunnssikkerhet og digital suverenitet: Når Forsvaret nå skal oppgradere blant annet sine systemer for datalagring ser regjeringen, som alltid, ensidig på private løsninger.

Regjeringens sjef, Erna Solberg, gikk for åtte år siden til valg på styrket beredskap, større sikkerhet og trygghet. Er løsningen som nå fremmes for Forsvaret klok, også med tanke på beredskap? Er den trygg når det kommer til samfunnssikkerhet? Ja, bedyrer Frank Bakke-Jensen i et tilsvar til oss, i Midtnorsk debatt 6. juli. Nei, mener vi fortsatt, og lener oss både på sunn fornuft og sentral ekspertise, inklusive de klare advarslene fra fagetaten Nasjonal sikkerhetsmyndighet.

Vi er enige om nødvendigheten av demokratisk kontroll. Prosessen til nå har vært demokratisk; det framtidige produktet – systemene og dataene – må også være under demokratisk, nasjonal kontroll. Ikke alle løsninger vil være like sikre i så måte, heller. Der synes ikke statsråden å være like enig! Forsvarsministeren er opptatt av å gi Forsvaret den beste IKT-løsning. Det skal han selvsagt være opptatt av. Det er en del av jobben hans. Men regjeringen han er en del av skal være enda mer opptatt av løsninger som gir hele samfunnet størst mulig sikkerhet og trygghet.

LES OGSÅ: – Dette er viktig arbeid

LES MER: Norge får tilgang til passordlekkasjer

Bakke-Jensen framholder at tunge aktører i privat sektor er ledende på IKT, men ignorerer at andre land har valgt statlige løsninger for samfunnsmessig sikkerhet. Han velger også å overse vår bekymring om at Forsvaret tappes for kritisk ekspertise ved å sette bort også vesentlige IKT-funksjoner til private aktører. Datasikkerhet krever mer enn programvare. Det trengs også egen kompetanse, og kapasitet!

Spørsmålet om datasikkerhet i offentlig sektor er overmodent for seriøs debatt. Det er på høy tid at regjeringen seriøst ser på reelle alternativer til ensidig avhengighet av det private marked. Bakke-Jensens argument om privat sektor som driver for IKT-utvikling, har begrenset verdi i denne debatten. Den bør handle om hva vi som samfunn trenger – og gjør. Stortinget har pålagt regjeringen å se på nasjonale løsninger. Vi forventer at en norsk regjering også utreder en statlig løsning. For sikkerhets skyld.

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) advarer: Skyløsninger i markedet er ok, men «man [kan] stille spørsmål ved tjenestenes sikkerhet i en tilspisset sikkerhetspolitisk situasjon». Skriver innleggsforfatterne. 
        
            (Foto: Nasjonal Sikkerhetsmyndighet)

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) advarer: Skyløsninger i markedet er ok, men «man [kan] stille spørsmål ved tjenestenes sikkerhet i en tilspisset sikkerhetspolitisk situasjon». Skriver innleggsforfatterne.  Foto: Nasjonal Sikkerhetsmyndighet

På forsiden nå