Siva må utvikles, ikke avvikles

Distriktsminister Linda Hofstad Helleland og næringsminister Iselin Nybø bedyrer at det ikke satt i gang en prosess for nedleggelse av Siva. - Siva bistår oss med utredninger, sier Nybø.  Foto: NTB / Scanpix

Saken oppdateres.

«Norsk industripolitikk må gjenreises», ropes det fra partiene i opposisjon, partier som satser på regjeringsmakten etter stortingsvalget til høsten. De viser til at dagens regjering ikke har fått ned handelsunderskuddet, til tross for snart åtte år med regjeringsmakt. Regjeringen svarer med å foreslå at Siva – Selskapet for industrivekst, må «restruktureres». De vil legge deler av Sivas virksomhet inn i Innovasjon Norge og videre overføre Sivas eierskap i innovasjonsselskapene til andre aktører. Hva som skal skje med Sivas eiendomsvirksomhet vil de komme tilbake til. Det er en dårlig idé.

LES OGSÅ: Ikke politisk flertall for å omorganisere Siva

Siva ble opprettet for å skape vekst i industri og næringsliv, og gjør dette svært effektivt. Det blir ikke mer innovasjon, industriproduksjon og næringsutvikling av å splitte opp Siva. Det vil neppe gi mindre handelsunderskudd. Ser ikke næringsminister Iselin Nybø at ved å plukke Siva fra hverandre, ødelegger hun også en velfungerende infrastruktur for innovasjon og næringsutvikling? En struktur med «gode hjelpere», som gjennom å være tett på bidrar til at virksomheter lykkes på den krevende reisen fra gründervirksomhet til å bli eksportleverandør?

LES MER: Stortinget ba om pause. Siva planlegger med utsettelse

Som representanter for innovasjonsselskaper, klynger og bedrifter som jobber tett med Siva, vet vi at Siva i dag spiller en avgjørende rolle for videreutvikling av næringslivet over hele landet, enten det er etablering av ny virksomhet, omstilling eller skalering av eksisterende. Fremfor å bryte ned, bør myndighetene i større grad utnytte potensialet som ligger i Siva-strukturen. Vi mener følgende strategiske grep må tas:

  • Siva har vist at de er en aktør som får bevilgede penger raskt i arbeid og får mer vekst ut av hver krone. Derfor bør dagens virkemidler som Siva har til rådighet, forsterkes. Dette må gjøres gjennom Norsk katapult, Siva Eiendom, og de nye programmene for inkubatorer og næringshager som er på gang
  • Industrien har pekt på behovet for klargjorte industritomter, og pekt på at oppgaven bør legges til Siva. Siva er godt posisjonert til å håndtere bygdevekstavtaler som Senterpartiet vil ha. Industriparkene er i dag bare delvis en del av Siva-strukturen. Her ligger det et potensial for å skape større ringvirkninger regionalt og nasjonalt gjennom å koble på innovasjonsselskapene
  • Samspillsvirkemidlene må samles i Siva for å utnytte den kompetansen de har på området, og de synergiene det vil gi. Dette betyr i klartekst at klyngeprogrammet må flyttes fra Innovasjon Norge. Å flytte hele eller deler av Siva inn i Innovasjon Norge mener vi er en svært dårlig idé.

LES MER: Slik vil de dele opp og flytte Siva

Vi trenger en statlig pådriver som kan koordinere nasjonalt og sørge for tett samspill med fylkeskommunene og øvrige virkemiddelaktører. Markedet ordner mye, men ikke alt. Fremtidens næringsliv, industri og innovasjon står på spill. Da må et velfungerende statsforetak som Siva utvikles, ikke avvikles.

Følg Adresseavisen Midtnorsk debatt på Facebook

På forsiden nå