Vold og trusler tar ikke koronapause 

Vi kan ikke lenger akseptere at helse- og sosialarbeidere utsettes for vold og trusler på jobb, skriver FO Trøndelag i dette innlegget.  Foto: Privat

Saken oppdateres.

Så lenge vold og trusler fortsetter mot offentlig ansatte må vi fortsette det forebyggende arbeidet. Dessverre har regjeringen stanset det. I dag tar vi det nesten for gitt at ingen skal jobbe under farlige forhold eller risikere livet. Men trygge arbeidsplasser kommer ikke av seg selv. Derfor opprettet vi Arbeidstilsynet i 1893 for å passe på at alle var trygge på jobb.

LES OGSÅ: Sjokkrapport om vold mot eldre

FAFO-rapporten Vold, trusler og trakassering i helse- og sosialsektoren viser at 45 prosent av FO sine medlemmer opplever vold eller trusler årlig. I 2017 fikk vi særskilte bestemmelser for oppfølging av vold og trusler, men i år stanset Regjeringen det forebyggende arbeidet. Det kan vi ikke akseptere.

FO er den største fagforeningen i Norge for barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere. Det siste året har medlemmene våre jobbet lengre dager, tatt på seg mer ansvar og stått opp for tryggheten til dem som trenger det mest. De har stått opp for blant andre arbeidsledige som trenger penger å leve av, barn og ungdom i barnevernet og personer med utviklingshemming.

LES OGSÅ: For å lære av feil, må feil belyses

Det er en trussel mot velferdsstaten at de som skal trygge andre, selv ikke er trygge på jobb. Hvordan skal vi sikre denne kompetansen i fremtiden, om vi ikke engang kan sikre tryggheten til de som bærer velferdsstaten? Over tre av fire ansatte i barnevernet melder om at de er utsatt for vold og trusler det siste året. Ansatte i boliger for utviklingshemmede og i skolen er også svært utsatt. Er ikke deres kompetanse viktig? Har ikke det siste året vist oss hvor avhengig vi er av ansatte til disse samfunnskritiske ansatte?

FAFO-undersøkelse fra 2019 bekrefter at vold og trusler fører til sykefravær og at ansatte slutter i jobben. Når dyktige helse- og sosialarbeidere slutter, blir velferdsstaten fattigere. Gode arbeidsvilkår, som gjør at de ansatte tør og kan stå lengre i jobben, gir trygghet for menneskene de jobber med. Vi har visst lenge at helse- og sosialarbeidere er spesielt utsatt, men vi kan ikke fortsette å si at vold og trusler er noe de må forvente. FO krever en nullvisjon. For å klare det, må vi jobbe sammen.

FOs tillitsvalgte og FO som fagforening jobber med å avdekke, følge opp og forebygge uønskede hendelser. Nå trenger vi arbeidsgivere som tar en større del av ansvaret og sikrer gode og trygge arbeidsplasser til de ansatte. Myndighetene og Arbeidstilsynet må vise vei. I stedet for å stanse det forebyggende arbeidet, må Arbeidstilsynet få sterkere sanksjonsmuligheter. FO vil gi Arbeidstilsynet mandat til å ilegge dagbøter om ikke arbeidsgiver følger opp. De må også få mer midler til å håndtere de nye oppgavene.

LES OGSÅ: Når systemet svikter de sårbare eldre

Vi kan ikke lenger akseptere at helse- og sosialarbeidere utsettes for vold og trusler på jobb. Vi vet at medlemmene våre er stolte over jobbene sine. De har et brennende engasjement og står opp hver dag for å gi trygghet til andre. Da må vi stå opp for dem. Velferdsstatens styrke er dedikerte ansatte med rett kompetanse på rett plass. Skal vi sikre dette i fremtiden må vi ha arbeidsvilkår som sikrer rekruttering. Det kommer ikke av seg selv. Nå trenger vi en regjering som jobber systematisk mot vold og trusler. Husk det når du stemmer til høsten.

Følg Adresseavisen Midtnorsk debatt på Facebook

På forsiden nå