Hvorfor må vi ha røykfri uteområder?

Kreftforeningen ønsker å gjøre det lettere å stumpe røyken. Men vi ønsker også å gjøre det vanskeligere for unge å starte. Vi vil ta røyken!, skriver, Tom Anders Stenbro, distriktssjef i Kreftforeningen Trondheim.   Foto: Roar Blåsmo-Falnes

Saken oppdateres.


Røykfrie miljø er et skritt på veien til et røykfritt samfunn. Et røykfritt samfunn, er et skritt mot et liv uten kreft. Det handler ikke om å ta røykerne, men å ta røyken. Røyking er den viktigste risikofaktoren for kreft og hovedårsaken til lungekreft. Lungekreft er den kreftformen som tar flest liv i Norge. Røyking er også en hovedårsak til sosiale helseforskjeller og den viktigste enkeltårsak til sykdom og tidlig død her til lands. Røyking forårsaker 6000 dødsfall årlig i Norge.

LES OGSÅ: Vedtaket om røykfritt sykehus står fast

Tidligere i sommer kom regjeringen med et forslag til revidert tobakkskadelov, bedre kjent som «røykeloven». Forslagene som Bent Høie og helsedepartementet kom med, er blant annet å innføre røykfrie holdeplasser, lekeplasser og på utendørs idrettsanlegg. Trondheim kommune innførte røykfrie utendørs idrettsanlegg allerede i 2018. Nye skilt er hengt opp, og ifølge kommunen har vedtaket vært positivt mottatt. Vi heier på Trondheim kommunes fremsynthet, og synes det er flott at regjeringen nå kommer etter og ønsker å innføre dette i hele landet.

LES OGSÅ: Blåser i røykeforbudet på St. Olavs hospital

Mange husker mediestormen rundt daværende helseminister Dagfinn Høybråten da røykeloven ble innført i 2004. Det er lett å si at alt var bedre før. Men det er ingen som ønsker seg tilbake til da man kunne røyke overalt. Det handler om å beskytte barn og unge i de miljøene de ferdes mest. Barn har lovfestet rett til et røykfritt miljø. Passiv røyking har også en betydelig helserisiko.

LES OGSÅ: «Kan man igjen etablere røykeskur ved St. Olavs?»

Regjeringens tobakkstrategi (2019–2021) har et mål om å oppnå «en tobakksfri ungdomsgenerasjon». I tillegg viser undersøkelser viser at 60 prosent av dem som røyker, ønsker å slutte, men synes det er vanskelig. Kreftforeningen ønsker å gjøre det lettere å stumpe røyken. Men vi ønsker også å gjøre det vanskeligere for unge å starte. Vi vil ta røyken!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe

Trondheim kommune har innført strenge røykeregler ute. Det hilser Kreftforeningen velkommen.
 
        
            (Foto: Rune Petter Ness)

Trondheim kommune har innført strenge røykeregler ute. Det hilser Kreftforeningen velkommen.   Foto: Rune Petter Ness

På forsiden nå