Ikke skrot noe som funker, Ap!

Høyretopper ber Ap revurdere å fjerne gaveforsterkingsordningen.  Foto: Adresseavisen /Privat

Saken oppdateres.

16 millioner kroner har gått til kulturinstitusjoner i Trøndelag gjennom gaveforsterkningsordningen. Ordningen ble innført i 2014 av daværende kulturminister Thorhild Widvey (H). Dette er friske midler helt uten bindinger, og de har gitt mye ekstra kultur i Trøndelag. Ordningen ble raskt populær blant store og små kulturinstitusjoner, og stadig flere søker på ordningen.

LES OGSÅ: Disse seks kulturinstitusjonene får til sammen 1 million kroner ekstra

Nå går Arbeiderpartiet til valg på å skrote ordningen. Gaveforsterkningsordningen ble innført som et insentiv for å mobilisere både frivillige og private til å bidra til kulturen. Ordningen forsterker private pengegaver med et statlig tilskudd på inntil 25 prosent av gavebeløpet. Tildelingene i Trøndelag viser stor bredde, både store til og mindre kulturaktører i hele Trøndelag er blant mottakerne. Til sammen har over 40 kulturinstitusjoner i Trøndelag mottatt støtte gjennom ordningen, de fleste av dem flere ganger.

Kulturinstitusjonene ser at de får igjen for å skaffe private midler og blir inspirert til ytterligere innsats. Vi får høre hvordan gleden står i taket når de innvilges støtte gjennom ordningen, både for store og små beløp. Nylig besøkte vi Vitensenteret. Private bidrag og gaveforsterkningsordningen har finansiert flere av deres prosjekt, deriblant planetariet. Planetariet har et lydsystem som er det første av sitt slag i Norge, er utstyrt med den nyeste programvaren og laserprojektorer i millionklassen.

LES OGSÅ: Får millioner til utbygging av Orkla Industrimuseum

Teknologi i verdensklasse i teknologihovedstaden gir barn, unge og oss alle en helt spesiell opplevelse. Vitensenteret står foran store, nødvendige oppgraderinger. Privatfinansiering og gaveforsterkningsordningen er da viktig bidrag. Det kan få konsekvenser for dem og andre kunst- og kulturinstitusjoner om ordningen skrotes.

Ap går til valg på å avvikle ordningen. Det er for så vidt ikke noe nytt. Sammen med Sp og SV foreslo de å avvikle ordningen ved behandlingen av Kulturmeldingen i 2019. Ap mener ordningen svekker den offentlige finansieringen av kulturen. Selvsagt skal kulturen støttes av det offentlige. Den offentlige kulturfinansieringen skal være bunnplanken, og ordningen er et supplement. For det kan ikke være slik at vi skal hindre private fra å bidra.

LES OGSÅ: Planlegger museumsbygg til 500 millioner kroner

Gaveforsterkningsordningen virker som et insentiv for kunst- og kulturinstitusjoner til selv å skaffe privat finansiering. Det bidrar til å skape et privat engasjement rundt kulturen, som vi mener vil komme alle institusjoner til gode på sikt. For kulturen er alle kroner like viktige bidrag. Så hva er da egentlig Ap's argument for å skrote ordningen? Hvorfor ikke motivere institusjoner til å få finansiering også fra det private? Er de pengene mindre verdt?

Høyre vil beholde ordningen som i årene 2014–2019 totalt har utbetalt 357,5 millioner til kunst- og kulturinstitusjoner i Norge. En ordning som har gitt oss mye ekstra kultur og som kunst- og kulturlivet selv ønsker seg. Institusjonene får mer penger til å gjennomføre sine planer og prosjekter, og det gir mer kunst og kultur.

Nye samarbeid med privatpersoner og næringsliv stimulerer til nytenking, innovasjon og resulterer i ytterligere spennende prosjekt. Vi mener at for å ha et så rikt og godt kulturliv som mulig, må alle gode krefter mobiliseres. Både offentlig og privat engasjement. Flere finansieringskilder skaper også et større spekter av aktører som er engasjerte i, og som ønsker å bidra til et levedyktig og mangfoldig kulturliv. Det bidrar til å styrke kulturen.

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe

På forsiden nå