Hvor mange motorveier trenger vi i marka?

Han er stor og flott og har det fint her, men hvor skal han gjøre av seg når det blir skiløyper overalt i trekkruta han og fullt av rådyr har brukt i årtier? spør debattanten.   Foto: PRIVAT

Saken oppdateres.

Jeg bor på Lian, nærmere bestemt i Solemsvegen. Her har vi det fint - ingen bryr seg om hagen din er helt tipp topp. Vi bor i marka og fascineres av alt vi kan se rundt oss: En kjempediger elg her, en flokk med rådyr der. Vi bor faktisk midt i ei trekkrute for vilt.

Nå er det planlagt ei diger lysløype midt i denne trekkruta. Vi vet alle hva det innebærer: Høvle ned trær for å lage ei løype med flere meters bredde. Denne lysløypa er planlagt nedenfor haugen bak huset vårt, det vil si mellom Solemsvegen og en turvei fra Vådanvegen inn mot Lianvatnet. Det plager ikke oss personlig, men, hva skjer med viltet? Det plager oss.

Skrive for Midtnorsk debatt? Les mer her!

Målet er å forbinde lysløypa med løypenettet til Byåsen skiklubb, slik at folk uhindret kan gå på ski i lysløype fra Nilsbyen til Lianvatnet og videre til Kyvatnet og Sverresborg. Og så er det planlagt flere løyper i tillegg, ikke lysløyper, men løyper som skal kjøres med digre løypemaskiner i andre retninger, det vil si løyper der det trengs planering i mange meters bredde. Flere av disse løypene går gjennom vilt-terreng blant annet mot Stykket.

Spørsmålet er: Hvor mye vilt skal ofres for at folk i Trondheim skal komme seg ut på ski? Hvor skal de gjøre av seg, disse elgene og rådyra som spretter over fra Lianjordene, gjennom hagene våre og videre ned gjennom villnisset mot Vådanvegen og over Vådanvegen inn mot enda større områder som allerede er «gjennomhullet» av lysløypene fra Nilsbyen og Granåsen? Hvor viktig er det at løypene er så digre at de skal hanskes med én som skøyter, én som ploger imot, pluss en som går klassisk i ei løype i samme trasé?

Det finnes mange motorveier allerede i marka. Trenger vi flere? Er det nødvendig å fortrenge alt av vilt for å få folk ut på ski? Jeg stiller spørsmålet nå, fordi skiløyper planlegges og lages om sommeren.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe!

Hvor mye vilt skal ofres for at folk i Trondheim skal komme seg ut på ski? spør Tove Fridén.  
        
            (Foto: PRIVAT)

Hvor mye vilt skal ofres for at folk i Trondheim skal komme seg ut på ski? spør Tove Fridén.   Foto: PRIVAT

På forsiden nå